Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Почувствайте разликата - онлайн платформата Drop’pin

Използвайте Drop’pin и стигнете далеч!

Равнището на безработицата сред младите хора в Европа е високо и много от тях се нуждаят от помощ, за да навлязат на пазара на труда и да започнат професионалната си кариера. Drop’pin предоставя тази помощ. Drop’pin е мястото за споделяне на европейски възможности за млади хора. Целта е да се повишат пригодността за заетост и уменията на младите хора и да се улесни преходът между образование и първа работа. Инициативата обединява публични и частни организации, които работят за намаляване на безработицата сред младите хора. Drop’pin работи на две равнища: свързва младите хора с предлаганите обучения и възможности за учене на работното място и свързва организациите една с друга. И в двата случая целта е една и съща: мобилизиране и задействане на всички идеи и ресурси за повишаване на възможностите за заетост на младите хора в Европа. Прочетете още, за да разберете как Drop’pin може да ви помогне да се справите с младежката безработица — като млад човек, като работодател или като преподавател

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Европейска комисия, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
Type materiaal
Onderwijsmiddelen voor afstandsonderwijs
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!