Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

TULEVIKUVAADE TÖÖJÕU- JA OSKUSTE VAJADUSELE: METSANDUS JA PUIDUTÖÖSTUS

Eesti metsa- ja puidutööstus on Eesti taasiseseisvumise järel üks kiiremini arenevaid tööstusharusid, mis on kiiresti arenenud kõrgtehnoloogiliseks tööstusharuks. Täna ületab puidutööstuse lisandväärtuse kasv jätkuvalt Eesti keskmist olulisel määral. Sektori olulisust Eesti majandusele näitab asjaolu, et puidutööstus on suurima lisandväärtusega töötleva tööstuse haru. Puidutööstus on ekspordimahult tähtsamaid tööstusharusid, hõlmates kogu töötleva tööstuse ekspordist viiendiku. Puit muutub üha populaarsemaks ehitusmaterjaliks ja seda ka kõrgemate hoonete püstitamisel. Puitmajade tootmine on üks nišš, kus Eesti tootjatel on hea maine ja kasvav arengupotentsiaal. Mööblitööstuses tegutseb mitu edukat oma firmamärgi all kaupa müüvat ettevõtet, kes on häid tulemusi saavutanud näiteks Saksamaal, ning palju on ka Skandinaaviasuunalisi allhankega tegelevaid ettevõtteid. 

Metsanduse ja puidutööstuse valdkond on muutumas järjest keerukamaks ja enam seotumaks teiste valdkondadega. Erinevate mõjurite kõrval hakkavad valdkonda enim mõjutama kliimaga seotud muudatused. Tulevikus tuleb arvestada kliimamuutuste mõju metsa kasvule, liigilise koosluse muutumisele ja puidu kättesaadavusele metsast. Järjest suuremat tähelepanu pööratakse ettevõtetes ressursside efektiivsele kasutamisele, mille puhul on põhirõhk toormaterjali vähendamisel, sh energia ning vee kasutamisel tootmisprotsessides. Puidutööstus areneb kiiresti ja seetõttu on Eestis tehtud ja tehakse suuri investeeringuid: on ehitatud graanuleid tootvaid tehaseid, laiendatud ja renoveeritud saetööstusi ning vineeritootmist. Üha rohkem tekib tehnoloogilisi lahendusi, mis võimaldavad optimeerida protsesse, tõsta efektiivsust ning anda paremat ülevaadet reaalajas tootmisprotsessis toimuvast. Konkurentsivõime parandamiseks soovitakse leida uusi võimalusi. Senisest enam on puidutööstuse fookuses tootearendus ja erinevad IKT-lahendused. 

Ettevõtetes tunnetatakse varasemast tugevamalt tööjõupuudust. Olukorra leevendamiseks koolitavad tööstusettevõtted suure osa värvatavast tööjõust ise kohapeal välja. Sageli kurdavad ettevõtjad, et nad ei saa haridussüsteemist vajalike oskustega spetsialiste. Tööjõuga seotud probleemide lahendamiseks on vaja pidevat ja adekvaatset tagasisidet tööjõuturult. On vaja, et ettevõtjad ja haridusasutused räägiksid sama keelt ja saaksid teineteisest paremini aru. Olemasolevat koolituspakkumist tuleb muuta, et täita valdkonna tööjõuvajadus lähimate aastate jooksul. Ettevõtjate arvates tööjõuvajadus lähiaegadel kasvab ja sobivate oskustega tööjõu puudus on tajutav. Kindlasti vajatakse lähiaegadel rohkem rakenduskõrgharidusega tootmisjuhte ning kompetentseid praktiliste oskustega töötajaid. Seoses raiemahtude suurenemisega vajatakse metsanduses senisest rohkem harvesteri- ja forvarderioperaatoreid. Tehnoloogia jätkuv areng tingib aga suurema vajaduse CNC pingioperaatorite järele. Kindlasti on vaja koostöös ettevõtjatega üle vaadata  lemasolevad õppekavad ning vajadusel need kaasajastada, näiteks lisada neisse rohkem majandus- ja ettevõtlusalast õpet. Või vastavalt tööturu vajadustele luua uusi õppekavasid, et koolitada näiteks puitplaatide tootjaid, vineeritöötlejaid või saematerjali tootmisega seotud liinioperaatoreid. Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit on olnud ja on ka tulevikus valdkonna erialade propageerijaks, kuid hea tulemuse saavutamiseks on vajalik koostöö kõikide osapoolte vahel.

 

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Eve Kitt
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!