News
Nieuws

Обучение за обучители

Източник: БСК

В днешно време всеки чува колко е важно човек да има познания в дадена сфера, за да може да се справя в нея. И наистина от малки влизаме в сферата на образованието, а по-късно, когато започнем работа, продължаваме да учим и там. Всъщност, цял живот научаваме някакви нови неща, които използваме постоянно в практиката си. Организациите вече също осъзнават значението на обучението на служителите си, защото те са тези, които директно допринасят за печалбите й – служител, който знае и може, извършва работата си много по-качествено, допринасяйки много по-ефикасно за постигането на резултатите, отколкото служител, който няма същото ниво на знания, умения и компетенции. Днес вече живеем в икономиката на знанието, а следователно трябва да си даваме сметка, че инвестирането в знанията на служителите, ще доведе до печалба в бъдещето, защото се повишава конкурентоспособността. Колкото повече знаят, толкова повече допринасят за организацията, в която работят. Затова е много важно едно обучение да бъде планирано и изпълнено по начин, който да изпълни целите му.

Фирмите, които са признали стойността на инвестирането в обучения и развитие на служителите си, ги използват ефективно за развитие на човешките си ресурси. Но това става само с добре обучени и компетентни обучаващи. В този смисъл от изключително значение са уменията на хората, които провеждат обученията. Обучител, който знае какво прави и как го прави, ще успее да предаде на обучаваните важните знания и умения така, че след това да изпълняват работата си по-ефективно. Затова е важно да се инвестира в уменията и знанията на самите обучители – те са мост към сполучливото справяне на служителите.

Електронно обучение за обучители MyCompetence

Електронното обучение за обучители е създадено през 2014 г. от специалисти в сферата на обученията и е налично на платформата на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence - http://www.competencemap.bg. То дава възможност да се научите как да планирате и да проведете едно обучение без значение от тематиката му, като фокусът е върху спецификите на обучението при възрастни хора. Информацията в обучението е представена с интерактивни методи така, че да можете по-лесно да я запомните и интегрирате с досегашните си познания, за да можете след това да я прилагате в практиката си. Благодарение на практическите задачи и казуси в обучението, ще можете да се запознаете с конкретни ситуации, в които да използвате заученото и да проследите доколко сте усвоили информацията.

Необходимо е само да имате регистрация на платформата, и чрез нея ще можете да достъпвате до ресурсите на обучението по всяко време. Ако можете да се причислите към някоя от следните групи:

ръководители или служители в отдел „Човешки ресурси“, които са ангажирани с обучения и развитие на хората в организацията професионалисти, които имат отношение към провеждането на обучения на възрастни в каквато и да е област;

ръководители на организация, които желаят да повишат уменията и компетенциите на служителите си или просто искате да усъвършенствате собствените си знания и умения,

то тогава е-обучението „Обучение за обучители“ е напълно подходящо за Вас. Съдържанието в него е разделено на 7 основни теми:

1.       Принципи на обучението на възрастни и стилове на учене

2.       Оценка на потребностите от обучение

3.       Планиране на обучението

4.       Дизайн на обучението

5.       Прилагане на креативни методи и техники за обучение

6.       Провеждане на обучение

7.       Оценка на резултатите/ ефекта от обучението

След успешно преминаване на финалния тест на обучението ще притежавате знания, умения и компетенции за планиране, дизайн, ефективно провеждане и оценяване на ефекта от проведените обучения за възрастни, както и ще получите и признат сертификат, който можете да приложите към своята автобиография.

http://www.competencemap.bg/news/1/YdK3clebcRaPMJW7cNeHYRejIhK-YFOPYFKfYteXIteLcVOLMBeLMBKjIhKzIJK7

Login (0)

Wil je een artikel schrijven?

Aarzel niet!

Klik op de link hieronder en plaats jouw artikel!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer