Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Když chci (znovu) začít s učením se cizímu jazyku

Potká to každého několikrát za život. V osobním životě i profesním. O čem je řeč? Znáte ten moment, kdy si řeknete: S tou angličtinou bych měl něco dělat nebo Vždyť jsem to měl tolik let na škole, jak to že si z toho nic nepamatuju?! Nebo Když i ten Jarda chodí odpoledne do angličtiny, tak proč bych to nezvládl i já?!

Jsem přesvědčena, že víte přesně, o čem mluvím. Cizí jazyk je v dnešní době v naprosté většině oborů nezbytností a mnohdy i samozřejmostí. O soukromém životě ani nemluvě – jen kolik nápisů, manuálů, zajímavých internetových stránek a pochopitelně i cizinců nás dennodenně obklopuje.

Žádný učený z nebe nespadl, tudíž i ten sebeučenější se cizímu jazyku musí naučit. Jenže jak naučit? Podle čeho? Kdo mě bude učit? Kde se budu učit? Sám nebo někoho přiberu do party? Tyto a další myšlenky se jistě honí každému, kdo se rozhodl, že jednou provždy zboří onu pomyslnou jazykovou bariéru a pustí se do angličtiny, němčiny nebo zkusí něco exotičtějšího.

 

Prvním krokem k úspěšnému startu výuky je pochopitelně naše rozhodnutí a pevná vůle svému rozhodnutí dostát. O nic méně podstatné se jeví popřemýšlet a rozvrhnout své časové možnosti tak, abychom se výuce věnovali pokud možno intenzivně a pravidelně, což nemusí být tak náročné, jak se na počátku může jevit. Rozhodnete-li se vyučovat v jazykové škole, standardně Vám nabídnou lekce o 60 či 90 minutách. Klasická školní vyučovací jednotka 45 minut se pro jazykovou výuku jeví jako velmi krátká a tudíž neefektivní, co se poměru cena-výkon týče. Další otázku, kterou pravděpodobně dostanete, je zda si představujete výuku s rodilým mluvčím či českým lektorem. Odpovědí Vám mohou být výsledky vstupního testu, ale nemusí být pravidlem, že s nižší úrovní budete preferovat českého lektora a s nabývajícími zkušenostmi pak přejít k rodilému mluvčímu.

Od praktických otázek, se pak dostáváme k jádru věci a to Jak na učení. Existuje řada speciálních metod, řada technik a přístupů, které jazykové školy a lektoři nabízí. Rozebrat tyto styly by vydalo na několik publikací, proto my se zaměříme na to jednodušší. Jak se mám učit JÁ a jak mám JÁ přistupovat k výuce. Pravděpodobně každý, kdo se začal učit něco nového, by byl rád, aby jeho učení bylo co nejefektivnější, rychlé, jednoduché a zapamatování trvalé. K tomu všemu i dalšímu nám pomáhají dobře zvolené strategie učení. V souvislosti s tímto termínem hovoříme v plurálu, protože strategií používáme více. Strategie učení jsou často vědomé a záměrné postupy, které používáme, abychom si usnadnili získávání, zapamatování, zpracování, vybavení a aplikaci různých informací. Naše strategické vědomosti jsou kulturně podmíněné. Například zobecněně můžeme říct, že jiné národnosti čtou jinak než Češi.

Naiman a kolektiv popsali 5 hlavních strategií.

1) Aktivní přístup.

Dobří studenti cizího jazyka se vždy aktivně zapojují do plnění úkolů.

a) Reagují pozitivně na příležitosti k učení nebo identifikují a hledají vhodné učební prostředí a využívají ho.

b) Doplňují související učební aktivity k běžnému programu.

c) Zapojují se do mnoha praktických činností.

d) Mění směr činností za účelem se zaměřit na cizí jazyk.

 

2) Uvědomění si jazyka jako systému.

Dobří studenti rozvíjejí nebo využívají povědomí o jazyku jako o systému.

a) Odkazují na mateřský jazyk a vytvářejí efektivní srovnání a porovnání.

b) Analyzují cílový jazyk a tvoří úsudky.

 

3) Uvědomění si jazyka jako prostředku komunikace a interakce.

Dobří studenti rozvíjí a využívají jazyka jako prostředku komunikace (tj. podávání a přijímání zpráv) a interakce (tj. chování se způsobem kulturně vhodným).

a) V dřívějších stupních učení se cizímu jazyku mohou studenti klást větší důraz na plynulost než akurátnost.

b) Vyhledávají situace, ve kterých mohou komunikovat se členy cílového jazyka a zvyšují si tak své komunikativní dovednosti.

c) Projevují citlivost na použití jazyka, například tím, že se pokouší zjistit sociálně-kulturní významy.

 

4) Řízení afektivních nároků.

Dobří studenti si uvědomují, že musí také zacházet s emočními nároky a požadavky, jež jsou na ně kladeny během učení se cizímu jazyku a také v nich uspět.

5) Sledování výkonu v cizím jazyce.

Dobří studenti testují své jazykové odhady. Pátrají po potřebných úpravách během učení se nové látce a neváhají se zeptat rodilých mluvčích, pakliže mají nějaké pochybnosti a potřebují opravit.

Kromě výše zmíněného seznamu strategií Naiman popsal několik specifičtějších technik. Uvedeno bude pár nejběžnějších:

- opakování nahlas,

- následování pravidel podle uvedení v učebnici,

- poslouchání TV, radia, nahrávek,

- udržování kontaktu s rodilým mluvčím,

- čtení novin, časopisů, odborných článků, komiksů,…

- nastavit si tzv. smart goals – čeho chci dosáhnout, kdy toho chci dosáhnout, jak a k čemu mi to bude

 

Třeba jste se výše dověděli něco nového, nebo třeba ne. Třeba začnete o učení se cizímu jazyku uvažovat trochu jinak. Třeba už víte, nad čím ještě musíte podumat, než se do učení pustíte. A třeba už jste se rozhodli…

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?