News
Nieuws

Tālākizglītības programmas e-kurss "DemokrātiJĀ"

E-kurss "DemokrātiJĀ" ir tālākizglītības programma (8 h) ar mērķi pilnveidot skolotāju izpratni un zināšanas par demokrātiju un demokrātisku izglītības procesu, kā arī sniegt idejas un iepazīstināt ar mācību procesā izmantojamiem materiāliem. 

kurss

E-kursa saturs ir piemērots ikvienas mācību jomas pedagogam, tajā strukturēta daudzveidīga informācija, kas koncentrēti un mērķtiecīgi ļauj atkārtot jau zināmo un vienlaikus sekmē tēmas vispusīgāku un dziļāku izpratni. Katrai tēmai ir izstrādāts pamata saturs, kā arī sniegtas norādes uz papildu informāciju.

E-kurss ir strukturēts 8 nodarbībās:

  1. nodarbība – “Demokrātijas vizītkarte”
  2. nodarbība – “Pilsoniskā sabiedrība”
  3. nodarbība – “Demokrātijas kultūra skolā”
  4. nodarbība – “Skolas demokrātijas kultūras pašnovērtējums”
  5. nodarbība – “Demokrātija kopienā”
  6. nodarbība – “Demokrātija mācību saturā”
  7. nodarbība – “Metodes demokrātijas kultūras stiprināšanai”
  8. nodarbība – “Globālā pilsonība”
  9. Katras nodarbības apguvei un uzdevuma izpildei ir nepieciešamas 40–60 minūtes. Katrā nodarbībā ietverts informatīvais bloks un patstāvīgi veicams uzdevums. Lai saņemtu apliecinājumu par veiksmīgu e-kursa apguvi, dalībniekam ir jāizpilda visi e-kursā iekļautie uzdevumi.

Kā papildinājums e-kursam ir pieejams arī metodiskais atbalsts skolotājiem - izdevums "Ideju strops", kas top projektā “DemokrātiJĀ”. Projekta mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru Latvijas skolās. Ikviena izglītības procesā iesaistītā JĀ! demokrātiskai un cieņpilnai apziņai, stājai un saziņai klasē, skolā, pilsētā, valstī ir mūsu nākotnes pamats. Saki arī savu JĀ!

Projektu ”DemokrātiJĀ” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” ietvaros. Projektu īsteno biedrība “Eiropas Kustība Latvijā” sadarbībā ar Fondu atvērtai sabiedrībai “DOTS”.

Materiālu veidoja

Eiropas Kustība LatvijāLiene Valdmane, Edgars Bērziņš.

Login (1)

Wil je een artikel schrijven?

Aarzel niet!

Klik op de link hieronder en plaats jouw artikel!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer