Resource Details
BRON

PRIPREMA ZA RODITELJSTVO I PRVI KORACI

Porodica je sinonim za sigurno i podsticajno okruženje. Brojna istraživanja ukazuju na značaj zajedništva u porodici kao determinišućeg faktora za zdravo odrastanje djeteta, izgradnju povjerenja i jačanje samopouzdanja. Zato su podjednako važne obje roditeljske uloge. U porodici se formiramo kao ličnosti i zadovoljavamo neke od svojih najbitnijih potreba koje samo u porodici i mogu da se zadovolje. Porodica je prirodna spona između pojedinca i društva i kao takva vrši više funkcija od bilo koje društvene grupe, pri čemu zadržava svoju vezu i opstaje i nakon zadovoljenja određenih potreba. Ovaj priručnik je rađen kao svojevrstan vid podrške nastavnicima koji će realizovati program obrazovanja Priprema za roditeljstvo i prvi koraci, dajući im smjernice i preporuke kako podsticati jačanje roditeljskih kompetencija kod budućih polaznika. Priručnik sadržinski obuhvata tri razvojna perioda: prenatalni period, koji podrazumijeva planiranje roditeljstva i pripremu partnera za novu (roditeljsku) ulogu, natalni period (razvojne faze u trudnoći i odnosi među partnerima) i postnatalni period (rađanje djeteta i njegov razvoj do druge godine, uključujući partnersko roditeljstvo i izazove ove faze u životu porodice). Priručnik je, prevashodno, namijenjen nastavnicima, međutim svojom strukturom i sadržinom poziva na širu upotrebu. Njegova osnovna namjena je da doprinese razvoju kompetencija roditelja koje se smatraju preduslovom kvalitetnog i uspješnog roditeljstva. Ideja je da se pomogne roditeljima u obavljanju njihove roditeljske uloge i da im se pruže važne informacije kojima će se nadomjestiti eventualni nedostatak znanja i vještina o roditeljstvu, zatim doprinijeti i razvoju kritičkog stava prema uticaju sredine i medija i pomoći u razumijevanju uticaja nasljeđa. U aneksu priručnika predstavljen je i program obrazovanja Priprema za roditeljstvo i prvi koraci, što izvođačima programa omogućava lakšu primjenu u praksi. Priručnik sadrži i primjere konkretnih radionica, koje nastavnicima mogu idejno koristiti ili uticati na podsticanje njihove kreativnosti i inovativnosti u praksi. Dokument tematski prati sadržaj programa obrazovanja i definisane ishode učenja. Priručnik i program obrazovanja dio su aktivnosti koje se realizuju u okviru projekta „EPALE Nacionalna služba podrške za Crnu Goru“.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
NSS MONTENEGRO
Type materiaal
Onderwijsmiddelen voor afstandsonderwijs
Land
Crna Gora
Taal van het document
crnogorski
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!