European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ CULT-TRAINING

Проектът е финансиран от ЕРАЗЪМ+
Структуриран курс, обучение за възрастни

АРР БЦ МСП (Агенцията за регионално развитие с Бизнес център за подпомагане на малки и средни предприятия) успешно приключи проект CULT-TRAINING  Структуриран курс за междукултурно обучение.

Основна цел на този проект бе да се развие и подобри междукултурната комуникация на лекторите и обучителите в АРР БЦ МСП, като наред с нея и други ключови компетентности и умения, като езикови, дигитални, умения за преподаване/представяне на обучителен материал за възрастни, включително и за представители на различни националности, религии, култури и история.

Тези знания, умения и компетенции те вече прилагат в своята преподавателска/ лекторска/обучителна практика от една страна като методика за преподаване при обучението на възрастни, от друга страна – като адаптиране/актуализация на обучителните програми и материали, които се реализират в момента от АРР БЦ МСП при обучението на възрастни, както и при разработването на нови. Целта бе да се подобри професионалното развитие на персонала в сферата на образованието за възрастни.

Партньор по проекта бе INMAD  International Institute for Managing Diversity, Виена, Австрия. С него АРР БЦ МСП има не един успешно реализирани проекти.

Проектът бе 18 месеца, а самият структуриран курс – 7 работни дни.

За повече информация: 032 / 902 399

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer