Resource Details
BRON

Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti

UDRŽITELNÝ ROZVOJ JE KLÍČEM K BUDOUCNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY!

Zajímá vás, jak na tom jsme? Zpráva o kvalitě života a její udržitelnosti porovnává dosažený stav s cíli Strategického rámce ČR 2030.

Strategický cíl 4: Vzdělávání rozvíjí individuální potenciál jedinců a jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a podporuje soudržnou společnost orientovanou na udržitelný rozvoj. 

Konkrétně v oblasti vzdělávání je ještě co dohánět: "Mezery jsou ve zvyšování kvalifikační úrovně zejména osob s neukončeným základním vzděláním. Problém závislosti vzdělávacích výsledků na socioekonomickém původu se nepodařilo vyřešit. Rozvoj vzdělání založený na dobrém všeobecném základu, kreativitě a schopnosti učit se podporuje nově schválená Strategie vzdělávací politiky ČR do 2030+. Dosavadní vývoj v oblasti celoživotního vzdělávání není příznivý, chybí také propojení formálního a neformálního vzdělávání."

 

 

Resource Details
Strategie 2030.
Auteurs van het materiaal
Ministerstvo pro místní rozvoj
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Česká republika
Taal van het document
Česky
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!