Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Doporučení pro rozvoj politik a systémů celoživotního poradenství

Tento nezávislý dokument byl vypracován z pověření Evropské sítě politik celoživotního poradenství (ELGPN), sítě členských států, které jsou příjemci finanční podpory EU v rámci programu Erasmus+. Vyjádřené názory jsou názoryELGPN, jež nemusejí nezbytně odrážet oficiální stanovisko Evropské komise ani kterékoli osoby Komisi zastupující. Rámec a obsah doporučení vycházejí ze znalostí a zkušeností členů Evropské sítě politik celoživotního poradenstvía dále z konzultací s příslušnými útvary pro politiku GŘ EAC a GŘ EMPL, CEDEFOP a ETF, EUPARL a dalších evropských (ETUC, FEDORA/EAIE, Evropská síť veřejných služeb zaměstnanosti, Euroguidance) a mezinárodních organizací(IAEVG, ICCDPP). Pokyny rovněž čerpají z poznatků získaných ze studií politik a posouzení kariérového poradenství realizovaných OECD, Světovou bankou, UNESCO, MOP a agenturami EU, např. CEDEFOP a ETF, a dále ze zkušeností nečlenských zemí EU. Tento nástroj shrnuje práci, kterou v oblasti rozvoje politik vykonaly členské státy ELGPN v období 2007–15. ELGPN děkuje za podporu, kterou při tvorbě doporučení poskytl Dr. John McCarthy. 

Cílem EVROPSKÉ SÍTĚ POLITIK CELOŽIVOTNÍHO PORADENSTVÍ (ELGPN) je pomáhat členským státům Evropské unie (a sousedním zemím, které se mohou účastnit programu Erasmus+) a Evropské komisi při rozvoji evropské spolupráce v celoživotním poradenství v sektoru vzdělávání a zaměstnanosti. Účelem sítě je podporovat spolupráci a rozvoj systémů na úrovni členských zemí při implementaci priorit stanovených ve strategiích EU 2020 a usneseních EU k celoživotnímu poradenství (2004; 2008). Síť založily členské státy v roce 2007; Komise podporuje její aktivity v rámci programu celoživotního učení a programu Erasmus+.

 

celý dokument naleznete zde: 

doporuceni_pro_rozvoj_politik_a_systemu_celozivotniho_poradenstvi.pdf
Engels
( bytes - PDF)
Downloaden 
Resource Details
Auteurs van het materiaal
The European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN
Type materiaal
Nationaal en beleid
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!