European Commission logo
Maak een account aan
Resource Details
BRON

OECD Employment Outlook 2021. Navigating the COVID-19 Crisis and Recovery

Aktuálne vydanie OECD Employment Outlook sa zameriava na dôsledky pandémie COVID-19 na trh práce.

Kapitoly 1 - 3 sa zameriavajú na hlavné problémy trhu práce, sociálne výzvy, ktoré priniesla kríza a na politiky, ktoré by pomohli k ich riešeniu. Kapitola 1 monitoruje vplyv krízy na trh práce so zameraním na zraniteľné skupiny v strednodobom a dlhodobom horizonte. Kapitola 2 poskytuje predbežné hodnotenie úlohy systémov udržania zamestnania pri zachovaní pracovných miest počas krízy COVID-19. Kapitola 3 analyzuje, ako aktívne politiky trhu práce a verejné služby zamestnanosti reagovali na výzvy, ktoré priniesla kríza.

Kapitoly 4-5 sa zaoberajú dlhodobými štrukturálnymi otázkami a podnecujú diskusiu aj o ich význame a dôsledkoch pre krízu COVID-19. Kapitola 4 hodnotí rozsah a dôsledky domáceho outsourcingu na trh práce všeobecne, a najmä na povolania s nízkymi mzdami. Kapitola 5 poskytuje podrobný prehľad zákonných a dojednaných predpisov upravujúcich pracovný čas (vrátane práce z domu) a tiež prehľad trendov v modeloch pracovného času a využívaní času v krajinách OECD a v rámci sociálno-demografických skupín.

Resource Details
OECD employment outlook 2021.jpg.
ISBN
9789264340336
Bron auteur
OECD
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Európa
Publicatiedatum
Taal van het document
Angličtina
Resource media
OECD employment outlook 2021.jpg.
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!