Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Analýza systému DPV a jeho vazeb na vybrané skupiny trhu práce -DÁNSKO

Analýza systému DPV a jeho vazeb na vybrané skupiny trhu práce -DÁNSKO

 

Tato analytická zpráva představuje systém dalšího profesního vzdělávání (DPV) v Dánsku a klíčová vzdělávací opatření ve vztahu k ohroženým skupinám na trhu práce. Zprávu si nechal vypracovat Fond dalšího vzdělávání od dánských odborníků s cílem poskytnout českým tvůrcům politik a realizátorům opatření zdroj inspirace pro jejich budoucí činnost. Kromě této zprávy byly vypracovány obdobné analýzy také za Slovinsko, Estonsko, Nizozemsko a Rakousko. Na jejich základě a s použitím analýzy systému DPV v ČR vznikla mezinárodní komparace. Všechny zmíněné analýzy vznikly v rámci projektu KOOPERACE (Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti; reg. č. projektu: CZ.1.04/2.2.00/11.00017). Jeho realizátorem byl Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Zpráva nejprve podává přehled vývoje trhu práce, kvalifikační struktury a aktivní politiky zaměstnanosti v Dánsku. Dále se již věnuje organizaci systému DPV, jeho hlavním aktérům a nástrojům, a nakonec i vybraným konkrétním opatřením vůči ohroženým skupinám na trhu práce.

ShrnutíMíra zapojení obyvatelstva do dalšího profesního vzdělávání v Dánsku dosahuje jedné z nejvyšších úrovní v Evropě. Podstatná část vzdělávání a rozvoje kompetencí probíhá ve spojení s prací – ať již u osob zaměstnaných nebo nezaměstnaných. Do rozvoje nových kvalifikací a zvyšování dovedností investují představitelé veřejného i soukromého sektoru. Kromě toho funguje v Dánsku dobře zavedená praxe, kdy sociální partneři uzavírají dohody týkající se rozvoje kompetencí zaměstnanců prostřednictvím kolektivního vyjednávání.Veřejné iniciativy v oblasti dalšího profesního vzdělávání (DPV) hrají zásadní roli v rozvoji kvalifikací a kompetencí pracovních sil v rámci celé populace – od osob s nízkou kvalifikací až po ty vysokoškolsky vzdělané. Další profesní vzdělávání (DPV) hrazené z veřejných zdrojů zahrnuje obecné a profesní vzdělávání dospělých a odborné vzdělávání a přípravu, včetně systému dalšího vzdělávání dospělých na třech terciárních úrovních. Kromě toho je k dispozici řada vzdělávacích programů pro cílové skupiny z okraje společnosti, například imigranty.Dánsko je jedním ze zakladatelů modelu „flexicurity“, který představuje spojení pružnosti a jistoty. Dánský model má však ještě třetí součást – aktivní politiku trhu práce, která zahrnuje opatření v oblasti vzdělání a přípravy. Tyto prvky pak společně tvoří zlatý trojúhelník tzv. dánského modelu „flexicurity“. Cílem dánské politiky aktivní zaměstnanosti je přispívat k zajišťování dobře fungujícího trhu práce. Probíhá tudíž řada opatření směrem k nezaměstnaným i zaměstnaným osobám, které hledají práci nebo mají zájem o školení či vzdělání. Od roku 2014 byly dohodnuty dvě nové politické reformy. Reforma sociální pomoci, která nabyla účinnosti 1. ledna 2014, a nová reforma zaměstnanosti, která vstoupí v platnost 1. ledna 2015. Obě reformy se výrazně zaměřují na zlepšení nebo vybavení dovedností pro osoby s nižší kvalifikací a lidi mladší 30 let bez jakéhokoliv dokladu o dosažené kvalifikaci.Mezi úspěšná opatření patří Šestitýdenní školení, Učňovský program pro dospělé, Programy rotace na pracovním místě a poradenství. Tato opatření přispívají různými způsoby k udržení vysoké úrovně účasti v systému vzdělávání a další přípravy dospělých v Dánsku.

 

Celý text lze nalézt ZDE

 

Oxford Research, Dánsko Fond dalšího vzdělávání, 2015

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Oxford Research, Dánsko Fond dalšího vzdělávání, 2015
Type materiaal
Studies en rapporten
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!