Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Een publicatie schrijven voor het EPALE-platform: tips en suggesties voor de auteurs

Elke publicatie is welkom! Een van de belangrijkste taken is het behoud van de diversiteit van de onderwerpen en standpunten op het platform.

Elke publicatie van gebruikers op het EPALE-platform is welkom. Een van de belangrijkste taken is immers het behoud van de diversiteit van de onderwerpen en standpunten op het platform. Anderzijds moeten wij er ook zeker van zijn dat de artikelen passen in het vakgebied van de volwasseneneducatie. Om deze taak beter te kunnen uitvoeren, hebben wij enkele aanbevelingen opgesteld aan de hand waarvan u kunt nagaan of een artikel relevant is voor het oogmerk van het portaal.

Tips

De content van het EPALE-platform artikelen of blogs, nieuws, agenda-items is grotendeels afkomstig van de gebruikers van het portaal: professionals in de volwasseneneducatie en beleidsmakers, maar ook iedereen die voor het onderwerp belangstelling heeft.

Een dergelijke creatie van content kan worden vergeleken met het uiten van een mening op sociale netwerken als Facebook of Twitter, waar iedere geregistreerde gebruiker een bijdrage kan leveren. Bovendien vereisen publicaties op het EPALE-platform geen journalistieke vaardigheden; ze hebben voornamelijk als doel om kwesties onder de aandacht te brengen of om iemands persoonlijke ervaring en visie te berde te brengen.

Het verschil zit echter in het feit dat (in tegenstelling tot sociale netwerken) het EPALE-portaal een vrij specifieke focus heeft: volwasseneneducatie. De sector is vertakt en divers. Om die reden hebben we soms ook artikelen gebracht die slechts zijdelings met volwasseneneducatie te maken hebben.

Niettemin volgen hier enkele suggesties die bijdragers zullen helpen niet te ver van het hoofdonderwerp af te dwalen, zodat de content bruikbaar blijft voor het werk van professionals in de volwasseneneducatie.

Bedenk voor welke doelgroep uw artikel nuttig kan zijn!

EPALE onderscheidt globaal vijf doelgroepen:

 • beroepsbeoefenaren in de volwasseneneducatie;
 • academici/onderzoekers;
 • projectpromotors;
 • vertegenwoordigers van de media;
 • beleidsmakers.

De content moet voor ten minste één van deze doelgroepen relevant zijn, en het artikel moet duidelijk verband houden met het gebied van de volwasseneneducatie. Er moet altijd vanuit het standpunt van de lezer worden bekeken of en hoe de publicatie waardevol en/of informatief zal zijn.

Als de content betrekking heeft op studenten in het middelbaar of hoger onderwijs, zal deze waarschijnlijk niet als relevant worden beschouwd.

Zo mogen berichten over aanbod van diverse cursussen, zoals breien of IT-vaardigheden voor volwassenen, niet de hoogste prioriteit hebben. In plaats daarvan is het nuttiger de ervaringen te delen van de mensen die dergelijke cursussen hebben georganiseerd. In dat geval kunnen de gepresenteerde methodologie en ervaring dienen als inspiratie voor andere docenten in de volwasseneneducatie!

Alle informatie die men wenst te delen, kan worden aangepast aan het vereiste formaat van een van de hoofdrubrieken van het platform: als nieuws, als langer artikel, als blog, als materiaal of als kalenderitem.

 • Nieuwsartikelen zijn bij uitstek geschikt voor content voor de korte termijn, waarbij de lezer wordt geïnformeerd over een recent evenement of komend evenement, maar zullen op de lange termijn niet in de belangstelling staan.   
 • Blogbijdragen zijn ideaal voor content die niet samenhangt met een specifiek tijdstip. Deze rubriek is het best geschikt voor het delen van een zienswijze op processen en verschillende visies, verhalen uit de gemeenschap, interviews, voorbeelden van goede praktijken en casestudy’s. Daarnaast komen in deze rubriek artikelen aan bod die gedurende langere tijd nuttig/interessant zullen zijn.  
 • Het doel van de evenementenkalender is het aankondigen van fysieke en online evenementen, zoals conferenties, (web)workshops, seminars enz. Daarnaast is de EPALE-kalender handig in gevallen waarin ook een internationaal publiek geïnteresseerd zou kunnen zijn.  
 • In de rubriek ‘Materialen’ kunt u op een handige manier documenten, rapporten, project- of studieresultaten, vrij toegankelijke educatieve materialen enz. zoeken en invoegen. Als het volgens u nodig is om in meer detail toe te lichten in welk verband het materiaal (voor het EPALE-publiek) nuttig kan zijn, publiceer dan een kort bericht over het onderwerp, met een link naar het materiaal dat u in de rubriek Materialen hebt ingevoegd. Wij aanvaarden graag materialen van ten hoogste 5 jaar oud!  
 • In de reactierubriek kunt u uw mening geven of een discussie op gang brengen over materiaal dat op het EPALE-platform is gepubliceerd. Alleen geregistreerde gebruikers kunnen reageren. Hiervoor moeten ze zijn ingelogd op hun EPALE-profiel.   
 • Een ander middel om actief aan het EPALE-platform deel te nemen is de knop ‘vind ik leuk’ (of niet). Hiermee kunt u feedback op een onderwerp of bijdrage geven zonder tekst te hoeven schrijven. Ook dit is alleen mogelijk voor geregistreerde gebruikers. Hiervoor kunnen zij de duim onder aan de bijdrage aanklikken.

Let op het volgende voordat u iets post.

 • Is er een duidelijk verband tussen de voorgestelde content en volwasseneneducatie?
 • Zijn de kwesties op het gebied van volwasseneneducatie die u bespreekt alleen kenmerkend voor uw regio, of kunnen ze relevant zijn voor een breder – nationaal of Europees – publiek?
 • Zijn de feiten die u beschrijft afkomstig uit betrouwbare bronnen? Zo ja, vermeld deze!
 • Als uw argumentatie gestoeld is op uw persoonlijke ervaring, vermeld dit dan – het is de moeite waard dit erbij te zeggen!
 • Een foto als illustratie of verfraaiing kan nooit kwaad! Voorzie de foto van een bijschrift: noem de mensen die erop staan en/of beschrijf de situatie waarin de foto is genomen. 
 • Kijk nadat u het materiaal hebt gepubliceerd of er reacties van andere gebruikers zijn! Beantwoord deze en/of moedig discussie aan.

EPALE beoogt een portaal te zijn waarop publicaties...

 • betrokkenheid stimuleren: de publicaties op EPALE zijn professioneel en informatief. De toon van het platform is vriendelijk en ondersteunend;
 • beschikbaar zijn: de content van EPALE is gemakkelijk leesbaar in alle talen, met dien verstande dat gebruikers uit andere Europese landen de in het platform geïntegreerde machinevertaler zullen gebruiken om inzicht te krijgen in de content van uw publicatie;
 • motiverend zijn: de content van EPALE sluit aan bij de behoeften van de gebruikers en helpt bij het benoemen en aanpakken van gemeenschappelijke problemen in de volwasseneneducatie door de overdracht van goede praktijken en de toepassing ervan op grotere schaal te vergemakkelijken;
 • onafhankelijk zijn: EPALE biedt een neutrale ruimte waarin docenten in de volwasseneneducatie onafhankelijk hun mening kunnen geven. Hoewel er op de site van EPALE logo’s van de Europese Unie te zien zijn, is de Europese Commissie niet verantwoordelijk voor de opvattingen die hier worden geuit!

Voor aanvullende vragen kunt u altijd contant opnemen met de nationale ondersteuningsdienst van EPALE Nederland: epale@cinop.nl.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?