Resource Details
BRON

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter

På Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM kan du kostnadsfritt ladda ner skriften ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läsa- och skrivsvårigheter." Skriften vänder sig till personal inom vuxenutbildning; skolledare, lärare, studie- och yrkesvägledare, politiker och andra som är intresserade av att utforma en tillgänglig studiesituation. Den bidrar med information om hur läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi kan yttra sig och berättar om pedagogiskt stöd. Skriften ger även exempel på utbildningar som arbetar med ökad tillgänglighet för studerande med läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi.

Resource Details
Weergeven in portaal
ISBN
9789128007368
Auteurs van het materiaal
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Type materiaal
Mogelijkheden en bronnen
Land
Sverige
Publicatiedatum
Taal van het document
Svenska
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!