Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Мнение: Обучението за възрастни е „женски“ сектор – дали това е причината, поради която не разполагаме с достатъчно пари?

Жените допринасят за обществото, но не получават ползи

Feminine sector

 

Основното/либералното неформално обучение за възрастни е сектор, който е доминиран от жените. Вземете предвид например Volkshochschulen (образователните центрове за възрастни) в Германия и Австрия, в който 75% от участниците са жени. Моделът сред либералните учители е подобен. Съществуват и други сектори, който основно са доминирани от жени (едновременно в ролята на участници и учители): например чужди езици или здравен сектор. Проблемът, свързан с пола при обучението на възрастни в Европа, не се състои в това да се включат жени в образователния процес, а по-скоро мъже, особено в сфери като здравеопазването.

На по-абстрактно ниво формалните сектори, и по-специално висшето образование, дават сведения за едно организирано, теоритично и академично изследване, чийто образователен ефект бива възприет като важен – тази информация може да бъде наречена „мъжка“. Ако отидете в двора на стария ми университет (Виена) ще срещнете много мъжки глави, поставени на пиедестал.

Обучението за възрастни е женски сектор

На скорошна среща на групата, чийто основен интерес е ученето през целия живот, избрахме тема, свързана с образованието за личностно усъвършенстване и благополучие, която бе сложна за представяне на политическо ниво. Всички бяхме съгласни, че една от причините за тази сложност идва от факта, че мисълта за личното усъвършенстване и благосъстояние е присъща за жените на средна възраст. Тя е по-скоро женска, а не мъжка.

Също, колкото по-основно е нивото на преподаване и учене, толкова в по-женско се превръща то. Достатъчно интересна е ситуацията в ранния детски сектор, който е изключително женски в своята структура на персонала. Тук и нивата на заплатите също са много ниски. Изглежда съществува и основно допускане, че грижата за деца е или нещо много лесно, или нещо, което жените така или иначе правят и следователно не могат да изискват за това подходящо обучение и заплащане. Същото изглежда вярно и за основните умения, необходими за обучението за възрастни – трябва да е лесно и повечето пъти водено от жени, нали?

При неформалното образование за възрастни съществува тенденция то да бъде разделяно и насочено към основни, конкретни и ефективни умения. Това прави основното образование за възрастни женски сектор в двойствена опозиция с монолитния, абстрактен мъжки сектор на висшето образование.

Разлика в заплащането според пола в сектора

А сега нека поговорим за възнаграждения, ресурси и признание. От десетилетия феминистките и техните приятели поставят въпроса за половото разделение на сектори и съответната разлика в разплащането. На практическо ниво това означаваше например: промяната от „еднакво заплащане за еднакво свършена работа“ (това бе трудна битка) към „еднакво заплащане за работа с еднаква стойност“ (все още продължаваща). В сектора, свързан с образованието през целия живот, ние също преживяхме различни промени: все още оценяваме високо академичните и технически умения и компетенции, но имаше много опити да се придаде стойност и на други форми на обучение. Четирите стълба на образование на ЮНЕСКО си остават ключова форма на развитие, давайки сведения как с образованието можем да бъдем, правим, знаем и живеем заедно.  

Въпреки това си остава следният предразсъдък: колкото е по-теоретичен и "мъжки", толкова повече пари се очаква да получи даден сектор. А ние не получаваме достатъчно като учители в женския сектор в сферата на образованието за възрастни и придобиване на основни умения. И нима е съвпадение, че страните, които са направили най-голям напредък в равенството между половете, са също и тези, които имат най-сложните системи за обучение на възрастни? Не мисля така.

Премахване на разликата

Моите скромни предложения :

  • Нека проведем подробен дебат относно уменията, компетенциите и знанията, от които имаме нужда през 21 век. Науката нужна ли е? Абсолютно. Дори бих заключила, че имаме нужда от инициатива, която се занимава с научното ограмотяване, вземайки предвид безсмислици като това, че хората вярват във ваксинации и т.н. Но ние трябва също да се фокусираме върху личностното развитие, (и умственото) здраве на хората. И ако погледнем към горящите центрове за предоставяне на убежище също можем да научим много за това как да живеем заедно.
  • Нека също обсъдим и каква полза има от това обучение и образование. Искаме ли качество? Искаме ли да сме сигурни, че хората (жените!), изпълняващи тези длъжности, също могат да водят достоен живот? По-голяма стойност ли има мъжът, който преподава химия пред жената, която ограмотява възрастни?

И може би най-накрая трябва да зададем и ключовия въпрос: как така жените допринасят толкова много за обществото (всичкият труд и грижа в семейството, доброволчеството, работата в ниско платените сектори, получаването на по-малки пенсии и др.), а всички ползи отиват при богатите? Да вземем един много очевиден и актуален пример, при който хората си предават един на друг много пари без никаква основателна причина – нека прехвърлим част от парите на ФИФА към обучението за възрастни и тогава ще усетим промяна.

Джина Ебнер е генерален секретар на Европейската асоциация за Обучение за възрастни.

 

 

Interested in how adult learning can contribute to gender equality? Take part in our discussion here
Login (2)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?