Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Záujmové vzdelávanie. Teória, metodika, prax

Publikácia kolektívu autorov (zostavovatelia S. Chomová a M. Krystoň) Záujmové vzdelávanie. Teória, metodika, prax obsahuje príspevky z rovnomennej konferencie realizovanej Národným osvetovým centrom. Ide o publikáciu monotematicky zameranú  na aktuálne otázky záujmového vzdelávania dospelých, ktoré je významnou oblasťou kultúrnej andragogikykultúrno-osvetovej činnosti.

Publikácia predstavuje syntézu rôznych prístupov a prepája teoreticko-výskumný pohľad s odborno-metodickým a prakticko-osvetovým prístupom. Syntetizujúcim elementom jednotlivých príspevkov je orientácia na analýzu stavu záujmového vzdelávania a predovšetkým na jeho ďalšie skvalitnenie. Zárukou kvality publikácie sú príspevky osobností v andragogike, ktoré sa otázkami vzdelávania, záujmového vzdelávania dospelých zaoberajú dlhodobo (V. Prusáková, R. Čornaničová, M. Krystoň, S. Chomová a ďalší) ako aj vhodne zaradené príspevky, ktoré popisujú skúsenosti s realizáciou záujmového vzdelávania v praxi. Zborník poukazuje na význam záujmového vzdelávania v oblasti kultúry a je vhodný tak pre odborníkov, zaoberajúcich sa záujmovým vzdelávaním ako aj pre realizátorov záujmového vzdelávania v praxi. Predstavuje cenný príspevok k rozvoju problematiky záujmového vzdelávania ako súčasti kultúrno – osvetovej činnosti.Cena: 10,85 €

Resource Details
ISBN
978-80-7121-336-9
Auteurs van het materiaal
Kolektív autorov
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!