Blog
Blog

EPALE 2021 Thematische focussen

We hebben veel geleerd van de Covid-19-crisis. We werden gedwongen onze vertrouwde manier van werken opnieuw uit te vinden. We beseften dat er heel veel interessante dingen op ons afkwamen, maar ook dat de ongelijkheid scherper werd gesteld als gevolg van de crisis. Met dit alles in het achterhoofd willen we ons in 2021 concentreren op drie hoofdthema's. We houden ons aan deze 3 thema's gedurende het hele jaar en volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet op. We nodigen je uit om hieraan bij te dragen. Deel je mening, ervaringen, projecten en ideeën! Op deze pagina vind je meer details over de thematische EPALE-focussen voor 2021.

Post3x

 

 

 

 

 

Welkom bij de EPALE thematische focussen voor 2021!Het wordt een interessant jaar voor de volwasseneneducatie. We hebben veel geleerd van de Covid-19-crisis. We werden gedwongen onze vertrouwde manier van werken opnieuw uit te vinden. We beseften dat er heel veel interessante dingen op ons afkwamen, maar ook dat de ongelijkheid scherper werd gesteld als gevolg van de crisis. Met dit alles in het achterhoofd willen we ons in 2021 concentreren op drie hoofdthema's. We houden ons aan deze 3 thema's gedurende het hele jaar en volgen nieuwe ontwikkelingen op de voet op.

We nodigen je uit om hieraan bij te dragen. Deel je mening, ervaringen, projecten en ideeën!

Laten we er aan beginnen! Hier vind je de details over thematische EPALE-focussen voor 2021.

Post3x_0

 

Skills voor leven en werk 

De Europese Skills Agenda zet ambitieuze doelstellingen voor bijscholing en herscholing voor de volgende 5 jaar. EPALE engageert zich om haar community van professionals in de volwasseneneducatie hierbij te betrekken en om de grote rol die zij spelen in kwaliteitsvol levenslang leren extra in de verf te zetten. In onze focus op skills voor leven en werk zetten we de topics herscholing en bijscholing voor leven en werk, het belang van basisvaardigheden, gezondheidsgeletterdheid en mediawijsheid in de kijker. We onderzoeken hoe we meer mensen de nodige basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden) kunnen bijbrengen zodat ze grote veranderingen die op til zijn in onze maatschappij het hoofd kunnen bieden.

Doe mee!

Schrijf een blog of een nieuwsartikel! Maak je event bekend of deel materiaal!

 


 

Post3x_1

 

Digitale transitie en de mogelijkheden van blended leren

De COVID-19-crisis heeft een ongekende impact gehad op de volwasseneneducatie. Velen vragen zich af wat er ons nog te wachten staat. Het is nu duidelijk dat de volwasseneneducatie en leren 'blended' zullen blijven, gedeeltelijk online, gedeeltelijk face-to-face. Onderwijs en vorming opnieuw vormgeven voor het digitale tijdperk is een belangrijke doelstelling die we moeten nastreven als we ons willen richten op de toekomst en de digitale transitie. We willen van je horen!Hoe kunnen we de digitale kloof overbruggen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen, ook afgelegen regio's, bij dit proces worden betrokken? Hoe kunnen we het beste uit blended onderwijs halen? Hoe kunnen we cursisten gemotiveerd houden door digitale tools in te zetten? Hoe kunnen we komen tot een inclusief digitaal en blended ecosysteem?Dit alles, samen met de opgang van kunstmatige intelligentie in leren en het onderwijs, roept ook ethische vragen. Hoe kunnen we dat aspect aanpakken? Maar ook: welke kansen biedt het?

Doe mee!

Schrijf een blog of een nieuwsartikel! Maak je event bekend of deel materiaal!

 


 

Post3x_2

           

Inclusieve sociale verandering

Voortbouwend op de visie van de Europese Commissie voor een sterk sociaal Europa en voor rechtvaardige transities, bevat de European Skills Agenda een uitgebreide strategie voor het versterken van duurzame competitiviteit (zoals vermeld in de European Green Deal), de garantie op sociale rechtvaardigheid en het versterken van onze veerkracht om op crisissen te reageren. Op basis van de lessen die we leerden tijdens de COVID-19-pandemie, is deze veelomvattende strategie een leidraad om de thema's sociale inclusie van kwetsbare groepen, diversiteit en actief ouder worden aan te pakken. We willen deze brede thema's vanuit twee specifieke invalshoeken benaderen:

Duurzaamheid:

Volwasseneneducatie speelt een sleutelrol in duurzame ontwikkeling en zet mensen ertoe aan actieve en mondige burgers te worden. Door de ecologische transitie zullen er nieuwe hoogwaardige jobs bijkomen en zal er meer werkgelegenheid komen. De volwasseneneducatie is heel belangrijk om geschikte cursussen voor bijscholing en herscholing op te zetten.Hoe kan volwasseneneducatie (meer) bijdragen aan de Europese inspanningen voor meer duurzaamheid? Ben je betrokken bij interessante projecten of heb je een goed praktijkvoorbeeld? Geef jij duurzaamheid veel aandacht in je lessen of in je dagelijke leven? Inspireer ons met je ideeën!

Rechtvaardigheid:

Iedereen heeft recht op kwaliteitsvol en inclusief onderwijs, opleiding en levenslang leren om volwaardig deel te kunnen uitmaken van onze samenleving en gepast te kunnen reageren op veranderingen op de arbeidsmarkt. Hoe kunnen we dit recht garanderen? Ook voor volwassenen met een handicap en mensen die sociaal uitgesloten zijn? Hoe kunnen we sociale ongelijkheden wegwerken?Deel jouw kijk hierop en zet dit belangrijke thema in perspectief!

Schrijf een blog of een nieuwsartikel! Maak je event bekend of deel materiaal!

 


 

We nodigen we je uit om jouw bijdragen en expertise te delen. Het wordt een boeiend jaar!

Maak een goede start en maak deel aan onze online discussie (EN) op dinsdag 9 maart 2021 van 10  to 16 uur CET. De geschreven discussie zal voorafgegaan worden door een livestream waarin Gina Ebner en Aleksandra Kozyra van EAEA namens het redactionele team de thematische focussen van 2021 zullen voorstellen. Moderatoren van de discussie zijn Claudia D'Eramo en Sara Saleri van de centrale ondersteuningsdienst van EPALE.

Mis deze kans niet om ook je zeg te doen voer deze thema's!

Schrijf een blog of een nieuwsartikel! Maak je event bekend of deel materiaal!

Login (52)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer