Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Õppimine õue

Selleks, et koolitajad saaksid läbi viia hea koolituse, on neil vaja sobivat õpikeskkonda. Enamasti on selleks klassiruumi taoline koht, viimasel ajal digitaalne ruum, kuid koolituste läbi viimiseks sobivad ka teised keskkonnad. Selleks, et pakkuda oma õpilastele vaheldust, põnevust, uut vaatenurka vms ning sellega materjali omandamist parandada, saab koolituse käigus kasutada õpiruumina edukalt ka õueala.

Kujuta end ette imeilusas pargis. Analüüsides seda, kui õpiruumi, näen selles mitmeid võimalusi. Näiteks on see ideaalne koht maastikumänguks, sokraatiliseks jalutuskäiguks, siia sobivad igasugused keskkonnaalased koolitused, grupiarutelud, suulised esitlused ja palju muud. Keskkondi, kus saab erinevaid meetodeid kasutades edukalt õpitegevust läbi viia, on palju. Õpilase vaates annab see õppetegevusele juurde hoopis teise dimensiooni, luues aktiivse õpiruumi, mis kutsub õppima.

Samas ei ole me, kui täiskasvanud, oma õpingute käigus selliseid tunde eriti kohanud. Usume, et koolitajad kasutaksid õueruumi meelsamini, kui nad oskaksid selle võimalusi märgata. Meile tundub, et koolitajate tööriistakastis puudub selleteemaline vahend. Tallinna Ülikoolil on õppeaine: Erialasid Lõimiv Uuendus (ELU), mis on põlvkondi ühendav õppeaine, mille käigus lahendatakse meeskonnatööna elulisi probleeme. Sellel sügissemestril võttis kolm gruppi ette projekti nimega ÕPPIMINE ÕUE, mille eesmärk on luua täiskasvanutega tegelevale koolitajatele abimaterjal selle kohta, kuidas kasutada väliskeskkonda õpiruumina.

Blogipostituses https://epale.ec.europa.eu/et/blog/oppimine-oue on kirjeldatud projekti, mille jooksul valmisid antud materjalid täiskasvanute koolitajatele.  Head kasutamist :)

Maris Lilleväli

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Triin Rõõmusoks, Epp Klimenko, Katarina Kaps, Marleen Koppel, Rena Lillemägi, Jekaterina Saveljeva, Eliko Melb, Anni Madisson, Evely Vassar, Maiken Matvejev, Kelly Saatmann, Eduard Värä, Merike Randma, Carol London, Mari-Liis Kiviloo
Type materiaal
Onderwijsmiddelen voor afstandsonderwijs
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!