Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Валентина Дейкова с интервю пред вестник „Учителско дело“

Валентина Дейкова – национален координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и ръководител на Националното звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) даде интервю за в-к Учителско дело“ – издание на Синдиката на българските учители (СБУ). http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=19&lang=bg&id=5578

В интервюто е създадена картина на образователната структура на населението в България, съпоставена с данни и за други държави в Европа. Представени са и акцентите в Декларацията на ЮНЕСКО за основните ангажименти на държавите, свързани със защитата и финансирането на образованието по време на пандемията COVID-19.

Професионалистите в сектора за учене на възрастни в България и Европа могат да се информират подробно и за Плана за възстановяване и устойчивост на Република България от м. октомври 2020 година. Чрез интервюто във в-к „Учителско дело“, а чрез настоящата публикация и чрез EPALE, Валентина Дейкова призовава всички членове на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ да се включат в обществения дебат, свързан с Плана. Документът, който се обсъжда, е уникална възможност за модернизацията на България. В него се съдържат широки възможности за преодоляване на предизвикателствата на бъдещето, свързани с дигитализацията, със зелената икономика, и с икономиката, базирана на знанието.

Процесите, свързани с промените в моделите за образование, обучение и учене в сектора за учене на възрастни също са сред обхванатите от интервюто теми. По-специално това са включването в дейности за учене на възрастни, иновативността и толерантността, които са представени в контекста на динамиката на обществените процеси и изискванията на пазара на труда.

В интервюто е акцентирано върху лидерската роля на Синдиката на българските учители за провеждането на ключови събития, свързани с приоритетните теми в образованието. Подчертан е огромният принос за формулирането на добри решения от долу нагоре. Конкретно са посочени възможните взаимодействия със Синдиката в краткосрочен и дългосрочен план.

Специален акцент в интервюто са възможностите на професионалното образование и обучение, като втори шанс за отпадналите и преждевременно напусналите образователната система. Те бяха разисквани на националната конференция, организирана от Синдиката в началото на м. ноември тази година, анонсирана в календара със събития на EPALE .

Настоящият ресурс се публикува във връзка с изпълнение на работната програма на Националното звено за подкрепа на EPALE в България и във връзка с проект № 604378-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA2-EPALE-NSS, изпълняван от Министерството на образованието и науката, съфинансиран от Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

 

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Вестник "Учителско дело"
Type materiaal
Artikelen
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (4)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!