Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Druhošancové vzdelávanie dospelých odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody na Slovensku

Vzdelávanie odsúdených je jednou z najvýznamnejších súčastí komplexnej resocializácie osôb počas, ale aj po výkone trestu odňatia slobody. V našich podmienkach sa realizuje mnoho edukačných aktivít pre odsúdených, možnosť vzdelávať sa vo formálnom systéme nevynímajúc.

Predkladaná štúdia sa zameriava na jeden z druhov vzdelávania dospelých, tzv. druhošancové vzdelávanie, ktoré stojí na pomedzí predmetu pedagogiky, pretože prebieha v školskom systéme vyžívajúc formy, metódy, prostriedky či prístupy charakteristické pre vzdelávanie detí a mládeže, a andragogiky, pretože do vzdelávacieho procesu vstupujú zväčša dospelí so svojimi špecifikami. Štúdia sa venuje vymedzeniu druhošancového vzdelávania so zreteľom na penitenciárne prostredie, jeho legislatívnym rámcom a metodickým priebehom v týchto špecifických totálnych inštitúciách, osobitostiam dospelých odsúdených v rolách učiacich sa, ako aj štatistickým údajom a príkladom realizácie druhošancového vzdelávania odsúdených v slovenskej praxi. 

Kľúčové slová: druhošancové vzdelávanie, dospelí odsúdení, výkon trestu odňatia slobody

Zdroj: Mladá veda

Resource Details
ISBN
ISSN 1339-3189
Auteurs van het materiaal
Silvia Lukáčová, Dominika Temiaková
Type materiaal
Artikelen
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!