Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem

Labklājības ministrijas projekta "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" ietvaros ir izstrādāts un tipogrāfiski 2019.gadā izdots "Metodiskais materiāls sociālajam darbam ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem". Metodiskā materiāla izstrādātāji ir divas biedrības - "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" un "Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA"". Metodiskā materiāla aprobēšanā piedalījās 20 pašvaldību sociālo dienestu sociālie darbinieki.

Metodikas darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem izstrāde un sociālo darbinieku apmācība tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā Nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās”, pamatojoties uz iepirkuma Nr. LRLM2017/28-3-03/20ESF “Par metodikas darbam ar personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) izstrādi un sociālo darbinieku apmācību” ietvaros noslēgto līgumu. Metodikas izstrādi īsteno personu apvienība, kuru veido biedrība “Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”” un biedrība “Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi”. Metodikas izstrādes mērķis ir nodrošināt metodisko atbalstu pašvaldību sociālajos dienestos praktizējošiem sociālajiem darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem. Metodika ietver metodisko materiālu drukātā formā, kā arī klātienes un tiešsaistes mācību programmas. Metodikas izstrādes gaitā tiek veikta metodiskā materiāla aprobēšana, īstenojot klātienes mācības pilotprojektu ietvaros. Metodikas izstrādes pamatā ir Latvijas starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā, kā arī citu valstu labās prakses piemēri.

 

Labklājības ministrijas tīmekļa vietnē atrodami

METODISKIE MATERIĀLI SOCIĀLAJAM DARBAM:

  • ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām
  • ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām
  • ģimenēm ar bērniem

 

VADLĪNIJAS SOCIĀLAJIEM DARBINIEKIEM SOCIĀLĀS DISTANCĒŠANĀS LAIKĀ:

  • ģimenēm ar bērniem
  • ar atkarīgām un līdzatkarīgām personām
  • ar vardarbībā cietušām un vardarbību veikušām personām
Resource Details
Auteurs van het materiaal
LR Labklājības ministrija
Type materiaal
Mogelijkheden en bronnen
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!