Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Rozvoj zručností pre obnoviteľnú energiu a energeticky efektívne pracovné miesta

Tento dokument je príspevkom do diskusie o vývoji v sektore obnoviteľnej energie a jeho vplyve na vzdelávanie a pracovné miesta. Poskytuje analytický pohľad na to, ako sa budú dostupné technológie na trhu ďalej rozvíjať v súvislosti s globálnym trendom v odvetviach energetickej účinnosti a obnoviteľnej energie a v súvislosti s kapacitami, ktoré sú potrebné na prechod od spotreby založenej na fosílnych palivách k spotrebe založenej na obnoviteľnej energii.

Analyzuje tiež úlohu technického a odborného vzdelávania a prípravy pri rozvoji zručností a kvalifikovaných odborníkov pre pracovné miesta v sektore obnoviteľnej energie.

Dokument obsahuje dve hlavné kapitoly. Prvá sa venuje udržateľnej energii a technickému a odbornému vzdelávaniu a príprave pre oblasť solárnej energie. Druhá kapitola sa zaoberá kurikulom technického a odborného vzdelávania a prípravy v tejto oblasti.

 

Resource Details
Auteurs van het materiaal
UNESCO-UNEVOC International Centre for TVET
Type materiaal
Studies en rapporten
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)
Labels

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!