Resource Details
BRON

Vzdělávání seniorů v oblasti nových médií

Publikace vzniklá na základě rigorózní práce Lukasze Tomczyka, obhájené na katedře andragogiky FF UK v Praze v roce 2015.

https://books.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=R2tfCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT178…

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Lukasz Tomczyk
Type materiaal
Studies en rapporten
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!