Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Kutseõpetajaks õppivate üliõpilaste välismobiilsuse kogemused ja arvamused välismobiilsust toetavatest ning takistavatest teguritest

Kuigi erinevad mobiilsusprogrammid võimaldavad toetusi välismaal õppimiseks või praktika sooritamiseks, on kutseõpetajaks õppivad üliõpilaste senine õpiränne olnud tagasihoidlik. Sellest lähtuvalt oli selle bakalaureusetöö eesmärgiks selgitada välja, millised on kutseõpetajaks õppivate üliõpilaste senised õpirände kogemused ja mis on nende hinnangul välismobiilsust toetavaks ja takistavaks teguriks. Andmeid koguti poolstruktureeritud intervjuu abil, viielt kutseõpetajaks õppivalt üliõpilaselt ja analüüsiti kvalitatiivse, induktiivse sisuanalüüsiga. Tulemused näitasid, et kutseõpetajaks õppivad tudengid kirjeldavad oma seniseid väliskoostöö või õpirände kogemusi positiivsete ja meeldivatena, aga samas kardetakse jääda kõrvale õppetööst ja majanduslikku toimetuleku halvenemist õpirändelt naastes. Tulemustest selgus, et piisava info olemasolul projektitoetuste kohta, paindlike õppeprogrammide ning ajalise perioodi sobivusel kaaluks enamus kutseõpetajaks õppivaid tudengeid osalemist välismobiilsuses õpirändes või praktikal välismaal.

Märksõnad: välismobiilsus, ootused välismobiilsusele, kogetud probleemid, kutseõppe tudengid

 

Tartu Ülikoolis kaitstud bakalaureusetöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.   

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Marika Oolberg
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!