Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Nový EUROPASS

Európsky rámec Europass slúži na podporu transparentnosti a porozumenia v oblasti zručností a kvalifikácií získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, a to aj na základe praktických skúseností, mobility a dobrovoľníctva.  

Európsky rámec Europass slúži na podporu transparentnosti a porozumenia v oblasti zručností a kvalifikácií získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí, a to aj na základe praktických skúseností, mobility a dobrovoľníctva.  

Revízia európskeho rámca

Právny základ pre Europass tvorí Rozhodnutie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES.

Revízia Europassu bola jednou z desiatich iniciatív Európskej komisie predstavených v rámcovom dokumente Nový program v oblasti zručností pre Európu (2016). Nový rámec Europass sa prispôsobil technickému pokroku pridaním inovačných prvkov, interaktívnych nástrojov, modernejšou úpravou a dizajnom dokumentov. Dostupné nástroje budú komplexnejšie, efektívnejšie a zodpovedajúce digitálnemu veku. 

Čo je to Europass?

Mnohí poznajú Europass ako online editor, prostredníctvom ktorého je možné vytvoriť si životopis či jazykový pas. Webová stránka Europass bola spustená v roku 2005 a začala bezplatne ponúkať užívateľom možnosť vytvoriť si osobné portfólio pozostávajúce z piatich dokumentov, t. j. Európsky životopis, Europass – jazykový pas, Dodatok k diplomu, Dodatok k vysvedčeniu a Europass-mobilita. Postupom času sa rozhranie a grafický dizajn neustále zdokonaľovali a z Europassu sa stal všeobecne známy a používaný nástroj, v súčasnosti dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Integrovaný, prehľadný a moderný systém

Hlavným dôvodom pre zavedenie zmien v doteraz používaných nástrojoch bolo prehodnotenie foriem, ktorými sa ľudia v súčasnosti vzdelávajú a osvojujú si zručnosti a ich posun do neformálneho prostredia či k digitálnym nástrojom (napr. vzdelávanie prostredníctvom digitálnych platforiem, dištančných a hromadných online kurzov či otvorených vzdelávacích zdrojov).

Európska komisia sa z týchto dôvodov rozhodla transformovať Europass na online platformu, ktorá bude prepájať portfólio dokumentov s informačnými portálmi, podpornými službami a modernými nástrojmi a ktorej zmyslom bude komplexne pomáhať ľuďom pri zaznamenávaní a pochopení zručností a kvalifikácií naprieč krajinami EÚ, a podporiť tak mobilitu v Európe za účelom vzdelávania a zamestnania. Užívateľ tak prostredníctvom svojho účtu bude môcť využívať informácie zo služby EURESS (Európske služby zamestnanosti), ale aj národných databáz kvalifikácií, vzdelávacích inštitúcií a pracovných portálov. Pribudne sebahodnotiaci nástroj, ktorý užívateľom uľahčí zaznamenávanie zručností a kompetencií získaných vo formálnom, neformálnom a informálnom prostredí. Europass bude integrovať aj informácie o možnosti uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v európskych krajinách.

 „Ľudia musia byť informovaní o potrebách na trhu práce a zručnostiach, po ktorých je dopyt, aby mohli robiť zodpovedné rozhodnutia o svojej budúcej vzdelávacej a profesijnej dráhe.“ (Európska komisia, 2020)

Národné centrum Europass Slovensko

Úlohou Národného centra Europass Slovensko, ktoré pôsobí na Štátnom inštitúte odborného vzdelávania, je zabezpečovať informovanosť o Europasse, prispievať k jeho lepšiemu pochopeniu a používaniu a rozvíjať jednotlivé nástroje na podporu lepšej dokumentácie zručností a kvalifikácií používateľov.

Na lepšie pochopenie nadobudnutých vedomostí, zručností a kompetencií slúžia Dodatky k vysvedčeniu/osvedčeniu v OVP a ďalšom vzdelávaní, ktoré začal vydávať v roku 2019 ŠIOV v spolupráci s MŠVVŠ SR a národnými expertmi. Databáza dodatkov bude dostupná na www.europass.sk v slovenskom a anglickom jazyku a bude sa postupne dopĺňať o dokumenty k ďalším študijným a učebným odborom.  

Ďalšou dôležitou úlohou Národného centra Europass Slovensko je sprostredkovať informácie o možnostiach využívania Europassu rôznym skupinám používateľov – študentom, zamestnancom, dobrovoľníkom, uchádzačom o prácu a pod. - prostredníctvom propagačných kampaní a podujatí v spolupráci s partnermi na národnej aj medzinárodnej úrovni. 

Tím Europass Slovensko

europass@siov.sk

Login (4)

Users have already commented on this article

Log in of Registreer om te reageren.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?