chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

Leermiddel

Täiskasvanu õppeprotsessi toetavad ja takistavad e-õppe komponendid Tallinna Ülikooli näitel

Taal: ET

Gepost door Kadi Kass

Viimaste aastate jooksul on toimunud drastiline tõus nii e-õppe rakenduses kõrghariduses kui ka e-õppe mõju uurimustöödes, praktikates ning on mõjutanud seeläbi tudengite õppimisviise (Sharpe & Benfield, 2005). Samuti on viimaste aastate jooksul e-õpet palju uuritud, kuid enamus uurimusi on kvantitatiivsed, kus võrreldakse e-õpet klassikalise kontaktõppega või lähtutakse õpetaja-kesksest vaatenurgast. Antud uurimustöö lähtus õppija-kesksest vaatenurgast ning seadis eesmärgiks määratleda täiskasvanud õppijaid toetavaid või takistavaid e-õppe komponente. Lähtudes magistritöö eesmärgist oli püstitatud uurimusküsimus, kuidas kogetakse e-õppe erinevaid komponente ülikooliõppes. Uurimisküsimusele vastamiseks kasutati kvalitatiivset kirjeldavat uurimusmeetodit, empiiriliste andmete kogumiseks viidi läbi poolstruktureeritud intervjuud ning andmete analüüsil kasutati temaatilist sisuanalüüsi.

Magistritöö teoreetiline osa lähtus Ehlers`i e-õppe seitsme komponendi mudelist: õppejõu toetus, koostöö ja kommunikatsioon, õppetehnoloogia, kulud-ootused-kasu, informatsiooni arusaadavus, kursuse ülesehitus ja materjalide ülesehitus.

Antud töö tulemused näitasid, et e-õppes on esitatud kõik Ehlers’i poolt pakutud e-õppe komponendid, mida on intervjueeritavad kirjeldanud oma intervjuudes ning e-õppe komponentides esinevad nii toetavad kui ka takistavad aspektid. Samuti tõstsid saadud tulemused esile täiskasvanud õppija õppimis- ja käitumismustrite muutusi e-õppe raames. E-õppe olemus toetab andragoogilisi printsiipe, kus täiskasvanud õppija on ennastjuhtiv ning toetub uute teadmiste loomise protsessis oma varasematele teadmistele. Lähtudes saadud tulemustest, oleks e-õppes vajalik pakkuda õppejõu poolset toetust, luua püsivaid õppegruppe ning kursuse, materjalide ja ülesannete ülesehitus peab olema selge ja üheselt arusaadav. Samuti tuleb hoida ülesanded ja tähtajad tasakaalus ning veebi õppekeskkondade valik ja rohkus peab olema põhjendatud.

Võtmesõnad: e-õpe, e-kursus, veebi õppekeskkond, kaugõppe, e-õppe komponendid

Tallinna Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud ETERA kataloogis.  

Auteurs van het materiaal: 
Jekaterina Mishina
Publicatiedatum:
vrijdag, 31 mei, 2019
Taal van het document
Type materiaal: 
Studies en rapporten
Land:
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email