Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Életpálya-tanácsadási rendszerek és fejlesztési lehetőségei

Folyamatos technológiai forradalmat élünk, a munkaerő-piac változásai egyre nehezebben kiszámíthatók, ezáltal az egyén szakmai életútja is egyre nehezebben tervezhető. Egyes munkakörök és foglalkozások tartalma átalakul, egyes szakmák eltűnnek, újak alakulnak. Jelentős azon munkavállalók száma, akik "elavult" szakképesítéssel vagy a XXI. század gazdasági kihívásainak nem megfelelő készségekkel rendelkeznek. Az egyénnek folyamatosan fejlesztenie kell magát, hogy megbirkózzon a változó munkaerőpiac kihívásaival. Az egyénnek további életpályáját meghatározó döntéseket kell hoznia, melynek sikere attól függ, ismeri-e lehetőségeit, vannak-e megfelelő információi, van-e olyan tanácsadói rendszer, mely hatékony segítséget nyújt számára. Az új készségek, kompetenciák megszerzésére és a pályamódosításra az átképzés, továbbképzés is lehetőséget kínál. 

„Az életpálya tanácsadás (lifelong guidance, LLG) olyan tevékenységek összessége, amelyek bármilyen korosztályhoz tartozó állampolgár számára, élete bármely időszakában lehetővé teszi, hogy felmérje képességeit, kompetenciáit és érdeklődését, erősíti önismeretét, abból a célból, hogy észszerű oktatási, képzési és foglalkoztatási döntést hozzon, valamint, hogy menedzselni tudja egyéni életútját a tanulás, a munka és egyéb olyan területen, ahol ezeket a képességeket és kompetenciákat elsajátítja vagy használhatja". (Európai Pályaorientációs Szakpolitikai Hálózat Szótára, 2013). 

Az élethosszig tartó pályaorientáció szakmai pályafutásuk kialakításában segíti az embereket. A tanulás fontosabb, mint valaha. Az élet minden pontján szükség van rá:

 • az iskolában
 • képzéstípus választásakor (pl. szakképzés, felsőoktatás, továbbképzés),
 • pályakezdőként
 • egy másik állás keresése során
 • vállalkozóvá válás segítése során
 • az önismeret és életpályaépítéshez szükséges kompetenciák fejlesztésében
 • a társadalmi beilleszkedésért folytatott küzdelem során
 • a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtésében.

A pályaorientáció a modern oktatási és képzési rendszer elemi alkotórésze, amely eligazítást, illetve új irányt hivatott mutatni a 21. századi készségek elsajátításában a fiatalabb és az idősebb generációknak egyaránt. Az életpályatanácsadás döntések sorozata, folyamatként kell, hogy kísérje az egyén életútját az általános iskolától a szakmai életútja végéig.   

  

Életpálya-tanácsadási rendszerek fejlesztésére vonatkozó uniós irányelvek

Európa évszázados pályaorientációs hagyományokkal rendelkezik, amelynek szakpolitikai keretei nemzetenként eltérően alakulnak. 

Az Európai Unió szervezetei számos irányelvet, ajánlást, javaslatot, célt fogalmazott meg az uniós országok számára, amelyek pályaorientációs/életpálya-tanácsadói rendszerük kiépítésében, fejlesztésében támpontot adhatnak:

- Az egész életén át tartó tanuláshoz kapcsolódó tanácsadáshoz való minél szélesebb körű hozzáférés biztosítása (minden állampolgár számára bármikor, bárhol elérhető, átlátható, érthető, rugalmas, felhasználóbarát, átfogó és integrált oktatási, foglalkoztatási, és munkaerőpiaci információs rendszer). Különös figyelmet kell fordítania arra, hogy a hátrányos helyzetű emberek részére is ismertté, valamint elérhetővé váljanak a pályaorientációs rendszerek, programok. 

A következő keretek mellett ajánlják kialakítani a tanácsadási rendszereket:

 • pályaorientációs/életpálya-tanácsadási szolgáltatások minőségbiztosítása  
 • életpályamenedzsment készségek megszerzésének támogatása, tanácsadó szakemberek magas szintű képzésének, továbbképzésének biztosítása
 • informális, nonformális kompetencia elismerés rendszerének kidolgozása, működtetése
 • ágazatok közti stratégia kidolgozása 
 • nemzetközi jó gyakorlatok megosztását szolgáló mechanizmusok kidolgozása
 • az állampolgárok életpályaépítéshez szükséges képességének fejlesztését szolgáló programok, szolgáltatások kifejlesztése
 • a karrierfejlesztési programok és szolgáltatások ismertségének és az azokhoz való hozzáférés javítása
 • a karrierfejlesztés integrálása a társadalomba
 • kormányok közötti koordináció és együttműködés támogatását célzó mechanizmusok kidolgozása
 • források biztosítása az innováció támogatására és az új, kísérleti programok és szolgáltatások kifejlesztésére.

Az említett irányelvek megvalósítása, az életpálya-tanácsadás rendszerének működése tagállamonként kisebb, nagyobb eltéréseket mutat. Magyarországon a Társadalmi Megújulás Operatív Programnak (TÁMOP 2.2.2-12/1) volt általános célkitűzése a pályatanácsadás és információs eszközök továbbfejlesztése, valamint ezek elérhetővé tétele minden érintett fél számára, következésképpen pedig az aktív korú népesség munkaerőpiaci hatékonyságának növelése. A program értékeléséről itt olvashat részletesen. Ez a tanulmány tájékozódási szempontokat is nyújt a pályaorientáció, a karrierutak magyarországi kiépítésének fejlesztésére.

 

Felkeltettük az érdeklődését?Olvassa el az Életpálya-tanácsadás témahetünk további cikkeit is!
Karrier Újratöltve – a Euroguidance Pályatanácsadó Díjra beadott pályázatok felnőttekkel foglalkozó jó gyakorlata
Karrier tanácsadás vs. coaching
Változó készségstruktúrák: kereslet és kínálat alakulása a jövő munkaerőpiacán
VR eszközök használatának előnyei az életpálya-tanácsadás területén
Login (19)

Users have already commented on this article

Log in of Registreer om te reageren.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?