Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: Osaamisen tunnistamista ja tunnustamista valmistelevan työryhmän muistio

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vapaassa sivistystyössä hankitun osaamisen tunnistamisen helpottamiseksi ja parantamiseksi 6.2.2019 työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ja pohtia osaamisperusteisen kuvauksen hyödyntämistä vapaassa sivistystyössä ja tehdä ehdotus koulutuksen osaamisperusteisen kuvauksen malliksi sekä yhteiseksi koulutuksen laajuutta kuvaavaksi yksiköksi. Lisäksi työryhmän tuli tehdä ehdotukset tarvittavasta jatkovalmistelusta.Muistio sisältää ehdotuksen vapaan sivistystyön koulutuksen osaamisperusteisen kuvauksen malliksi. Vapaan sivistystyön eri oppilaitosmuotojen yhteiseksi laajuutta kuvaavaksi yksiköksi ehdotetaan opintopistettä.Työryhmän tavoitteena on, että Koski-tietovaranto avattaisiin myös vapaassa sivistystyössä saavutetulle osaamiselle. Mikäli tämä toteutuu, oppilaitoksen ylläpitäjä päättää, mitkä koulutukset viedään Koski-tietovarantoon. Tämän koulutuksen osalta osaamisen tulee olla arvioitu ja opiskelijan henkilötiedot kerätty. Opiskelija päättää kuitenkin aina viime kädessä mikäli hänen osaamisensa siirretään tietovarantoon.Uudistuksen jatkovalmisteluna työryhmä ehdottaa, että Koski-tietovarantoa koskeva lainsäädäntö muutettaisiin siten, että vapaassa sivistystyössä saavutettu osaaminen voitaisiin viedä tietovarantoon 1.8.2021 lähtien. Työryhmä esittää Opetushallitukselle tehtäväksi järjestää uudistusta tukevaa koulutusta sekä laatia vapaan sivistystyön koulutuksen arviointia käsittelevän oppaan. Lisäksi työryhmä esittää, että Opetushallituksen jakamissa henkilöstökoulutuksen ja laatu- ja kehittämisen valtionavustushankkeissa painotettaisiin osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Lisäksi muistio sisältää osaamismerkkejä ja osaamisen viitekehystä koskevia kehitysehdotuksia.

Julkaisusarja:Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:46

Resource Details
Auteurs van het materiaal
opetus- ja kulttuuriministeriö
Type materiaal
Nationaal en beleid
Land
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!