Resource Details
BRON

Проблеми на предучилищното и училищното образование в България и възможности за ограничаване на тяхното негативно въздействие

Изготвяните от Европейската комисия годишни анализи за образованието и обучението във всяка от държавите - членки на ЕС, както и обявяването на резултатите от проведеното през 2018 г. изследване на Програмата за международно оценяване на учениците (PISA), са повод да се потърсят допълнителни данни за България, да се анализират някои нови аспекти на наблюдаваните процеси и да се предложат допълнителни мерки към сега действащите с оглед подпомагане на усилията за преодоляване на изоставането в дадени конкретни области на образованието и обучението.

Проблемите са много, защото образованието е сложна система, повлияна от разнопосочното действие на съвкупност от фактори, но образованието остава винаги във времето с решаващо значение за бъдещето на човешкия капитал и за цялостното социалноикономическо развитие на страната. Тук се разглеждат само някои обществено значими и актуални проблеми на образованието.

Resource Details
Auteurs van het materiaal
Асенка Христова, Стоян Баев, д-р Светла Петрова, доц. д-р Екатерина Тошева
Type materiaal
Casestudy
Publicatiedatum
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!