Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Анализ на резултатите от анкетно проучване на уменията, необходими за успешна реализация на пазара на труда

Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на Проект No 592041-EPP-1-2017 -I-BGEPPKA3-AL-AGENDA “Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”.В него са представени резултатите от проучване на уменията, необходими за успешна реализация на пазара на труда, проведено сред работодатели и безработни лица в периода септември-октомври 2018 г.Проучването е част от национален консултативен процес със заинтересовани страни за подготовка на документ с пътища и мерки за подобряване на уменията на възрастните.Констатациите в доклада се използват при разработването на Консултативен документ, в изпълнение на Националната стратегия за учене на възрастни и в съответствие с Препоръката на Съвета от 19 декемвери 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните.

Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!