Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

A technológiai fejlődés és a készségek szerepe a munkavállalásban

Pályázat az EPALE tartalomfejlesztési díj 2019-re

A gyorsuló technológiai fejlődés következtében növekszik az olyan készségek szerepe a munkavállalásban, amelyeket ez a fejlődés determinál, erősít meg, és amelyeket köztudottan csak korlátozottan lehet fejleszteni a hagyományos képzési formák keretében. Talán a legfontosabbak a kommunikációs és problémamegoldó készségek.

A technológiai fejlődésre rányomja a bélyegét többek között pl. az automatizálás, a  robotok széleskörű alkalmazása. Meghatározó tényező a globalizáció, nem lehet lemaradni, figyelmen kívül hagyni az alapvető fejlődési trendeket, tendenciákat. Ezért felértékelődik az elemzőkészség, amely a hazai munkavállalók körében még nem elég felismert, preferált

készség, nemzetközileg ez sokkal fontosabb szerepet kap már. Az elemzőkészség felértékelődésében nagy szerepet játszik a mesterséges intelligencia fejlődése, folyamatos térnyerése.

Az oktatás területén is nélkülözhetetlenné válik az elemzőkészség, az elemzések súlyának jelentős növelése. Szinte a teljes oktatási rendszert hozzá kell igazítani a gyorsuló technikai fejlődés követelményeihez. Régen, ha egy szakmunkás tanuló jó szakember akart lenni (ez elsősorban a szakmunkások gyerekeire volt jellemző, ahol a családban megvolt a szakma becsülete), akkor munkahelyváltásokkal megkereste a legjobb szakembereket, és tőlük tanulta meg a szakmát. Ha két mozgatórugót kéne kiemelni, akkor az aktivitást és a motiváltságot említhetjük.

A jelenlegi foglalkoztatottak jelentős része hátrányos helyzetűnek tekinthető a technikai fejlődés új követelményeihez viszonyítva. Elő lehet venni a hátrányos helyzetűek képzésére, fejlesztésére kidolgozott technikákat. A munkaügyi rendszer támogatásainak, és a különböző pályázati támogatások (OFA, területfejlesztés, oktatásfejlesztés) egy része ennek jegyében zajlott, van hová nyúlni.  Megtaláljuk ezeket a fejlesztési törekvéseket (nagyon egyenetlen színvonalon) pl. a komplex munkaerő-piaci programokban. Az előny a foglalkoztatottak esetében az, hogy a motiváltságuk, és részben az aktivitásuk megvan, és a munkavégző képességük sem kopott meg.  Felmérések szerint a dolgozók fele úgy gondolja, hogy a technológiai változásoknak hatása lesz az állására. Ez megfelel a nemzetközi arányoknak, és jelentős fejlődésnek tarthatjuk. Erre lehet építeni.

(Halmozottan hátrányosnak tekinthetjük azoknak a körét, akik még a jelenlegi követelményszinteket sem érik el, akik a foglalkoztatási struktúra alsó szegmenseiben dolgoznak. Nekik minimum két szintet kéne megugraniuk, miközben a jelenlegi ismeretszintbe való integrálódásuk is komoly feladat.)

Összefoglalóan azt látjuk, hogy az élethosszig tartó tanulás minden olyan tanulási tevékenységet átfog (formális, nem-formális és informális), melynek célja ismeretszerzés, készségek és kompetenciák fejlesztése, mert növekszik az olyan készségek iránti kereslet, amelyeket csak korlátozottan lehet elsajátítani a hagyományos oktatási formák keretében. Felzárkózóban van az önképzés, az online alkalmazások használata, a munkahelyi képzés az alkalmazkodásban a hagyományos oktatási formákhoz.

A technológiai fejlődés kikényszeríti a teljes felkészülési, tanulási struktúra (mind tartalmi, mind formai) átalakulását.

Login (5)

Users have already commented on this article

Log in of Registreer om te reageren.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?