Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Иновативни технологии за учене на възрастни чрез работа

Дата: 27/10/2019  

Автор: Esra Telli

 

За да бъде образованието за възрастни ефективно и модерно, е необходимо то да може да продуцира знания, да извлича ползи от новите научни открития и иновациите, създадени въз основа на тях. Образованието, което получават възрастните трябва да има позитивен ефект върху техния живот и да насърчава причинно-следственото им мислене. Възрастните имат по-големи очаквания за реалистични, конкретни решения на проблемите в сравнение с децата и младите хора. Обучението, което получават трябва да отговаря на техните нужди. Един от алтернативните начини да се отговори на тази нужда от обучение е използването на технологии в образованието.

Възрастните днес се нуждаят от формално и неформално обучение в отговор на техните нужди за участие в бизнес живота, за постигане на професионална удовлетвореност и личностно развитие, но им е трудно да намират материали, които да съответстват на времето, с което разполагат и на очакванията им. Всички форми на обучение имат важно място в процеса на учене през целия живот (УЦЖ), който през последните години придоби широка популярност. Все повече се търси неформална структура на обучението, реализирано чрез различни програми за получаване на сертификат и вътрешно-фирмени обучения, особено от фирмите в сектора на услугите. Това поражда изисквания по отношение наличието на обучители, места за провеждане и подходящо време за обучаваните. През последните години бързоразвиващите се дистанционно обучение и електронно учене са модерни образователни модели, използвани за решаване на тези проблеми. В ерата на информацията и технологиите хората имат широк кръг от възможности за достъп до информация. Имат достъп до ресурси във формална, неформална, самостоятелна и естествена среда на живот. С появата на Web 2.0 технологиите, обучаваните станаха по-активни в онлайн среда не само чрез достъп до информация, но и създавайки и споделяйки съдържание. По този начин хората с нов учебен профил са формирани от дигиталните технологии. Ползвателите не само търсят на Web 2.0, но са и активни в дейности, включващи онлайн комуникация, съдържаща публикувани ресурси, маркиране на отбелязвания и споделяне на снимки и видеа. Много образователни институции, които имат възможност да разпространяват Web 2.0 технологии, започнаха да споделят своите уроци на платформи като YouTube.

В допълнение към Web 2.0 технологиите, мобилното учене, появило се в резултат от широкото използване на мобилните устройства, също улеснява ученето на възрастни на работното място днес. Мобилното учене се случва през мобилни устройства като смартфони, таблети, преносими устройства за възпроизвеждане на медийно съдържание; съдържанието е достъпно отвсякъде, по всяко време през интернет. Мобилното учене е мощна алтернатива за учебни среди с множество предимства като преносимост, интерактивност, лесна употреба, подкрепа за индивидуалното учене, независимост от време и пространство, позволяваща продължаващо обучение, признаване на еднаквите възможности за обучение и нарастване на мотивацията.

 

Линк към блог-статията на английски език: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/innovative-technologies-adult-learni…

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?