Blog
Blog

VAATA JÄRELE! Sisekoolituse konverents 2019: Milline on tuleviku õppija ja koolitaja?

Konverentsi eesmärk oli teadvustada sisekoolitust kui arendustegevust, mis vajab parimate tulemuste saavutamiseks järjepidevat arendamist.

Konverents toimus 14.11.2019. Konverentsi eesmärk oli teadvustada sisekoolitust kui arendustegevust, mis vajab parimate tulemuste saavutamiseks järjepidevat arendamist ja kaasajastamist. Konverentsilt sai kaasa ka „praktilise tööriistakasti“ teadmisi kinnistavatest tegevustest ja harjutustest, mida sisekoolitustel rakendada.

Päevajuhi avasõnad - Katrin Tamsar. 

Katrini kirg on töötada kliendirahulolu tõstmisega - saada aru, mis viimase kasvu organisatsioonis enim mõjutab ja juhtida siis selle kasvu läbi teenindusprotsesside kujundamise, töötajate motiveerimise ja koolitamise. Katrin on Unimedi Tallinna hambakliiniku juhataja. Ta on juhtinud teenindus- ja müügiprotsesse erinevates organisatsioonides (If Kindlustus, Eesti Energia ja Omniva) ning olnud mitmete vabaühenduste käivitamise ja protsesside loomise nõustaja (SINA, Heateo SA). Katrini juhtimiskogemus tugineb peamiselt  suurettevõtete teenindusprotsessi, kliendi tagasiside juhtimise süsteemi ja motivatsioonisüsteemide arendamisele ja juurutamisele. Katrin on tegelenud kliendiootuste kaardistamise ning sellest lähtuva teenindusprotsessi juurutamise ja esmatasandi töötajate koolitamisega mitmes eripalgelises teenindusorganisatsioonis sh haiglad ja riigiettevõtted ning koolitanud kliendikesksust ja kliendirahulolu tõstmist Invicta klintide avalikel koolitustel. Lisaks esmatasandile mõistab Katrin hästi keskastmejuhtide motiveerimisega seonduvaid kitsaskohti ning oskab neid diplomaatiliselt koos omapoolsete lahendusettepanekutega välja tuua ning neist lähtuvat nõustamist pakkuda.

Milline on tuleviku õppija ja koolitaja tööandja jaoks 2020-2035? - Anneli Entson Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik

Anneli koordineerib Eesti Tööandjate Keskliidu haridusalast tööd. Haridusnõunikuna osaleb Anneli nii kutse- kui kõrghariduse hindamisnõukogu töös ja OSKA nõunike kogus. Anneli arvates sõltuvad inimeste tulevikuväljavaated enim nende haridusest ja õpioskustest, kuid ka tööandjad peavad haridusküsimustes aktiivselt kaasa rääkima ja panustama tublide töötajate järelkasvu koolitamisele. Anneli räägib, milline on täna ja tulevikus täiskasvanud õppija, keda tööandja vajab ning milliseid oskusi vajatakse uue aja ja muutuva majandusega kohanemiseks.

Kuidas teadmiste jagamine organisatsioonis järgmisele tasandile viia? - Marju Meejärv ABB AS koolitus- ja arendustegevuste juht

Marju on koolitusvaldkonnaga kokku puutunud juba mitmeid aastaid, vastutades ABB-s nii äriteenuste keskuse kui ABB Balti organisatsiooni koolitus- ja arendustegevuste eest. Ta on suurepärane koolitaja, hea mõttekaaslane uute koolituste väljamõtlemisel või olemasolevate parendamisel. Ta pidevalt kaasajastab inimeste koolituskogemust alates koolitusele registreerimisest kuni tagasisideni välja. Ta on inspiratsiooniks paljudele oma kolleegidele. Marju jagab ettekandes kogemusi: Kuidas avastada töötajates koolituspotentsiaali ja leida sisekoolitajaid? Kuidas toetada ja julgustada sisekoolitajaid? Milliseid väljakutseid ja võimalusi loob Teadmiste Jagamise Kuu kontseptsioon?

Millised on ajusõbralikud sisekoolitused? - Kristel Jalak (PhD) kaubamärgi DevelopDesign® koolitaja, konsultant, suhtlemistreener

Kristel on kaubamärgi DevelopDesign® konsultant, suhtlemistreener ja koolitaja. Tal on 30-aastane juhtimiskogemus, millest 14 aastat on ta olnud personalijuht nii avalikus teenistuses kui ka rahvusvahelistes suurfirmades. Koolitamise ja arendamisega tegelenud alates aastast 1997. Omab andragoogi/täiskasvanute koolitaja kõrgeimat riiklikku kutsetaset ning on täiskasvanute koolitaja kutsekomisjoni hindamisgrupi liige. Kristel on olnud ka sisekoolitaja, ta on korraldanud sisekoolitussüsteemide loomist organisatsioonides ning koolitab koolitajaid alates aastast 2003. Kristel räägib, kuidas inimese aju õpib ning mida on vaja selleks, et äratada ja hoida täiskasvanud õppija tähelepanu ning tõhustada meelde jätmist. Millised on põhireeglid õppemeetodite valikul ning kuidas koostada koolitusprogramme, mis tõesti võimaldavad õppimist.

Millised on väljakutsed rahvusvahelise meeskonna koolitamisel? - Henri Lempu TransferWise meeskonna kogemusspetsialist

Henri on koolitusvaldkonnaga seotud olnud aastast 2010. Algusaastatel moodustasid tema sihtgrupi noored üle maailma, kes tegid vabatahtlikku tööd rahvusvahelises organisatsioonis. Tänaseks on koolitamine kui hobi saanud Henri igapäevatööks TransferWise's, kus tema vastutusalasse kuulub TransferWise globaalne sisseelamisprogramm. Lisaks uutele tulijatele on Henrile südamelähedased ka teemad nagu enesereflektsioon, tagasisidestamine ning suures pildis õppe- ja arenguvõimaluste loomine kõigile, olenemata nende rollist või asukohast. "Valguskiirusel" kasvavas organisatsioonis on tihtipeale ainukene konstant muutus ise. Pidevalt arenev meeskond, kus on nii asukohast, kultuurist, kui rollist sõltuv erinev koolitusvajadus, esitab parasjagu suure väljakutse. Kas globaalselt kõigile üks, igaühele erinev või on võimalik ka globaalne "rätseplahendus"? Henri jagab väljakutseid ja kogemusi TransferWise näol nende erinevatest koolitusprogrammidest olgu selle sihtgrupiks siis uued tulijad, uued juhid või meeskonnaliikmed, kes on TransferWise missiooni juba mõnda aega panustanud.

Millised on tehnoloogilised väljakutsed sisekoolitamisel? - Vaiko Mäe Sisekaitseakadeemia haridustehnoloog-projektijuht

Vaiko on Sisekaitseakadeemia haridustehnoloog-projektijuht, kes on sisekoolitaja olnud juba üle 10 aasta. Koolitusvaldkondadeks on pedagoogika, haridustehnoloogia ja uudsed lahendused hariduses. Lisaks on Tartu Ülikooli Narva kolledž välislektor ning Euroopa Piirivalve agentuuri (Frontex) välisekspert erinevates haridusvaldkonna arendusprojektides. Omab rahvusvahelist kogemust välisnõustajana partnerriikide e-õppe ja koolitusvaldkondade arendamisel (Gruusia, Kosovo). Vaiko arutleb tehnoloogiliste väljakutsete üle sisekoolitamisel: Tehnoloogiline tugi koolitusel – kas kõik vajalik saab tehtud kontaktkohtumisel? Kas koolitusel osalemist tuleks hinnata või piisab kohal käimisest? Mis innustab õppijat  - mänguline progress või hirm põruda? Kas koolitajat on vaja? Las arvuti õpetab!

Kuidas arendada töötajate digipädevust SEB Digiakameedia näitel? - Kristiina Lõhmus SEB Pank AS personalikonsultant

Kristiina on 10-aastase panganduskogemusega ning tegelenud nii kliendisuhete juhtimise kui ka erinevate personali teemadega. Tema tänane töö on olla strateegiliseks HR partneriks SEB Panga Baltikumi äriarenduse valdkonna juhtidele ning koordineerida ja arendada erinevaid personaliarenguprogramme. On lõpetanud Tartu Ülikoolis magistriõpingud rahanduse suunal ning täna viib ise õpetajana läbi rahatarkuse tunde üldhariduskoolides. Enda suurimateks saavutuseks peab SEB parima kliendihalduri tiitlit, Digiakadeemia võitu Eesti Parima Personaliprojekti konkursil aastal 2019 ning võimalust olla kolleegidele mentoriks. Teda inspireerib töötamine inimestega, armastab väljakutseid ning hindab kõrgelt innovatsiooni ja elukestvat õpet.

Tehnoloogia on arenemas üha kiiremas tempos ning selleks, et organisatsioonina digitaalselt areneda, peavad ettevõtted panustama töötajate digiteadmiste parendamisse. Kuna suurtes organisatsioonides ja nii ka SEB Pangas on väga erinevad positsioonid ja ka väga erinevad digiteadmiste tasemed, tuleb töötajate digiteadlikkuse tõstmiseks kasutada mitmeid lähenemisviise ning pakkuda erinevaid arendustegevusi. Digiakadeemia on projekt, mis koondab kõik digiteadlikkuse tõstmiseks mõeldud arendustegevused ühte programmi, et pakkuda terviklikku, mitmekesist ning innovaatilist lähenemist, et mitte ainult digimaailma muutustega toime tulla, vaid ka uutest pakutavatest võimalustest maksimaalselt kasu leida.

Kristiina ettekandes kuulemegi lähemalt Digiakadeemia sünniloost ja olemusest: Miks, kellele ja kuidas? Digiakadeemia moodulid Teemade ja koolitajatel leidmine, kommunikatsioon ning kaasamine Väljakutsed ja tulemused

Miks on tunnustamine oluline? - Rain Tunger  restoranide Rataskaevu 16 ja Pegasuse teenindujuht ning juhatuse liige

Rain on enesearengule pühendunud ettevõtja, muusik ning motivatsiooni ja külalislahkuse eest kõneleja, kelle jaoks teenindamine kui selline on igapäevane elementaarne elu osa. Rain juhib Tallinna restoranide Rataskaevu 16, Väike Rataskaevu, Pegasus ja ÜLO teenindusmeeskondi. Ühtlasi toimetab ta juba 12 aastat Raadio 2 saadet “Progressioon”, õpib omal käel kitarri, loob laule ning tegutseb ekstaatilise tantsu DJ-na. Rain on öelnud, et ainus tõeline kingitus, mida iseendale ja teistele teha saan, on tegeleda enda sisemaailma teadvustamise ja korrastamisega.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer