Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Κέντρα Επαγγελματική Αριστείας: Ποια η σημασία τους για τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους;

Τα κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας (CoVEs) μετατρέπονται σε ένα σημαντική συνιστώσα της πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ο θεματικός συντονιστής της EPALE Andrew McCoshan αποτυπώνει τις σκέψεις του σχετικά με τον αντίκτυπο στους επαγγελματίες του τομέα.

Vocational excellence

Τα κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας (CoVEs) μετατρέπονται σε ένα σημαντική συνιστώσα της πολιτικής για την Ευρωπαϊκή Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ο θεματικός συντονιστής της EPALE Andrew McCoshan αποτυπώνει τις σκέψεις του σχετικά με τον αντίκτυπο στους επαγγελματίες του τομέα.

 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα τη δεύτερη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων που αφορά τα Κέντρα Επαγγελματικής Αριστείας (Centres of Vocational Excellence - CoVEs). H πρόσκληση και η σχετική διαδικασία χαρτογράφησης ορίζουν αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα από την αρχή, ότι θα είναι μια μεγάλη και προκλητική ατζέντα. Τα CoVE αναμένεται να προχωρήσουν πέρα από αυτά που γνωρίζουμε ότι κάνει η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Η επαγγελματική αριστεία στα CoVE σημαίνει ότι θα συμπεριλαμβάνεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων πέρα από τις παροχές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας π.χ. συμμετοχή σε κέντρα καινοτομίας και νεοφυών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η έννοια των CoVE σχετίζεται με το θεσμικό επίπεδο,  συμπεριλαμβάνει, για παράδειγμα, την εδραίωση δυνατών και μακρόχρονων σχέσεων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο συνεισφέροντας σε ευρύτερα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης, της καινοτομίας ή και των έξυπνων στρατηγικών εξειδίκευσης και συμμετοχής στα τρίγωνα της γνώσης, με τη στενή τους συνεργασία με άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης, την επιστημονική κοινότητα και το επιχειρείν. Επομένως, πως μεταφράζονται αυτά για τους δάσκαλους και τους εκπαιδευτές;

 

Στο επίκεντρο βρίσκονται η μάθηση και η διδασκαλία

Παρόλο που τα περισσότερα έγγραφα των CoVE αναφέρονται στις εταιρικές σχέσεις και στη διακυβέρνηση, στο επίκεντρο βρίσκονται η διδασκαλία και η μάθηση, επομένως στο επίκεντρο τοποθετούνται οι δάσκαλοι με τους εκπαιδευτές. Όπως οι οδηγίες στην αίτηση αναφέρουν:

Τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας θα υιοθετήσουν μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, όπου τα ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώσουν με ταχύτητα την παροχή δεξιοτήτων για τις αναδυόμενες τοπικές ανάγκες.

Συμμετέχοντας πρόσφατα στη δράση ΚΑ2 των εταιρικών συμπράξεων στην οποία οι εταίροι έξι χωρών αναλύσαμε τους τομείς της αριστείας που συμπεριλαμβάνονται στη διερευνητική μελέτη, οδηγηθήκαμε στη δημιουργία του παρακάτω διαγράμματος. Το διάγραμμα αυτό παρουσιάζει τη μάθηση και τη διδασκαλία στο κέντρο, πλαισιωμένες από ένα φάσμα δραστηριοτήτων που απαιτούν συνεργασία και συμπράξεις, μαζί με την ανάλογη διακυβέρνηση και τους απαιτούμενους διακανονισμούς χρηματοδότησης. Η καινοτομία και η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών μάθησης είναι σημαντικά χαρακτηριστικά του κορμού της επαγγελματικής αριστείας και απαιτούν επιπρόσθετη ανάλυση.

Areas of Vocational Excellence

 

Αναλύοντας τα CoVes στο επίπεδο των επαγγελματιών

Στο πλαίσιο των CoVE δίνεται έμφαση στις καινοτόμες παιδαγωγικές και στην ψηφιοποίηση ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε περιβαλλοντολογικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Ευτυχώς, εκείνοι που είναι απαραίτητο να βρίσκονται στο επίκεντρο παράγουν καινοτομία με φυσικούς τρόπους. Σε καθημερινή βάση απαιτείται να είναι καινοτόμοι και δημιουργικοί, βρίσκοντας λύσεις σε μαθησιακά θέματα κατά περίπτωση ή θα πρέπει να σκέφτονται με ταχύτητα όταν ένα τεχνολογικό κομμάτι αποτύχει και θα πρέπει να αλλάξουν τα πλάνα των μαθημάτων.

Η έννοια των CoVE επιβάλλει μία συστηματική περιήγηση και υιοθέτηση νέων παιδαγωγικών που επίσης αξιοποιούν στο μέγιστο τα ψηφιακά μαθησιακά εργαλεία. Οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν είναι απαραίτητες σε όλες οι παιδαγωγικές καινοτομίες και δεν οδηγούν όλα τα ψηφιακά μαθησιακά εργαλεία σε καινοτομίες στη διδασκαλία και στη μάθηση. Όμως, με τα ψηφιακά εργαλεία που εισέρχονται σε τόσες διαστάσεις της καθημερινότητας στη ζωή μας, είναι αναγκαίο οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές να λάβουν υποστήριξη στη σύνδεση της καινοτομίας με την ψηφιοποίηση.

Η σχέση καινοτομίας-ψηφιοποίησης

Ο ψηφιακός κόσμος παρέχει μια περίπλοκη και αυξανόμενη ποικιλία με ευκαιρίες ενίσχυσης της μάθησης. Επιπλέον, από παιδαγωγική σκοπιά, οι επιλογές ίσως προκαλούν σύγχυση, όπως υπέδειξε ο ΟΟΣΑ. Μερικές από τις πιθανές επιλογές φαίνονται στο διάγραμμα. Δεν υπάρχουν εύκολες στενές σχέσεις μεταξύ των παιδαγωγικών και των τεχνολογιών της ψηφιακής μάθησης. Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές ίσως χρειάζονται υποστήριξη και πρωτοπορία στις καινοτομίες της εκπαίδευσης που θα εφαρμόσουν και στα ψηφιακά εργαλεία που θα επιλέξουν, ειδικότερα αν τέτοιες προσπάθειες πρόκειται να κατευθυνθούν σε ευρύτερες στρατηγικές για καινοτομία και περιφερειακή ανάπτυξη, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό κλειδί της έννοιας των CoVE.

Choices of pedagogy

 

Στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς και τους εκπαιδευτές μέσω της ‘διαμεσολάβησης’

Μία σημαντική έννοια στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας είναι η ‘διαμεσολάβηση’- πώς δηλαδή οι χρήστες αλληλοεπιδρούν με τον ψηφιακό κόσμο: τι ή ποιος παρεμβάλλεται μεταξύ των χρηστών και της τεχνολογίας, ώστε να υπάρχει προσβασιμότητα, ευκολία και ανταπόδοση όταν αυτή χρησιμοποιείται. Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές είναι πιθανό να ωφεληθούν αρκετά από  όργανα που μεσολαβούν με ένα τέτοιο τρόπο, ανάμεσά σε αυτούς και τον ψηφιακό κόσμο. Υπάρχουν ήδη εμπνευσμένα παραδείγματα από την Ευρώπη, όπως για παράδειγμα, στην Ισπανία, στη Χώρα των Βάσκων  το κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Tknika και το κέντρο Aragón’s regional Centre for Innovation for Vocational Training of (CIFPA). Όμως, χρειαζόμαστε περισσότερες δομές σαν αυτές για  να παροχή επενδύσεων, έμπνευσης και καινοτομίας. Στη Αμερική, αρκετά από τα ‘EdTech hotspots’ αναδύονται κατά μήκος της χώρας και παρότι η περίπτωση της Αμερικής είναι ιδιαίτερη, η Ευρώπη ίσως μάθει πολλά από αυτή.

 

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες καινοτομίας που μπορούν να προσφέρουν οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές

Η ατζέντα των Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας εκπροσωπεί μια κίνηση ενεργοποίησης της κοινότητας της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς θα συμμετέχουν με διαφορετικούς τρόπους. Με τους δάσκαλους και τους εκπαιδευτές σε τόσο κεντρικό σημείο στην επαγγελματική αριστεία, μια πιο διευρυμένη ανάλυση του εννοιολογικού πλαισίου σε σχέση με τους επαγγελματίες φαίνεται ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. Εν τω μεταξύ, είναι σαφές ότι η ατζέντα για τα CoVE επιδιώκει και παρέχει μια ευκαιρία να αξιοποιήσει, να κατευθύνει και να οργανώσει τις φυσικές τάσεις των δασκάλων και των εκπαιδευτών για καινοτομία. Ταυτόχρονα, οι ίδιοι αποτελούν μία δυνητική μορφή πίεσης από κάτω προς τα πάνω για την επαγγελματική αριστεία στο πλαίσιο των CoVE.


Ο Andrew McCoshan έχει εργαστεί στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση πάνω από 30 έτη, ως ακαδημαϊκός ερευνητής και σύμβουλος. Έχει κεντρικό ρόλο, στη σύνταξη της χαρτογράφησης, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, των Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο. Σήμερα, εργάζεται ως Ανώτερος Συνεργάτης Ερευνητής στο Κέντρο για τα Μειονεκτήματα στην Εκπαίδευση στην πόλη του Δουβλίνου στην Ιρλανδία.

 

Login (4)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?