chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

Blogs

Parimate kogemuste jagamine inglise keele õpetamisel 50+ vanustele õpilastele

08/11/2019
door Katrin Langa
Taal: ET
Document available also in: EN RO MT

/nl/file/eakadpngeakad.png

"Parimate kogemuste jagamine inglise keele õpetamisel 50+ vanusele õpilastele“ on rahvusvaheline projekt, milles osalevad inglise keele õpetajad/õppijad Poolast, Rumeeniast ja Eestist. Projekt viidi ellu Erasmus + täiskasvanuhariduse programmi meetme 2 raames. Projekti /koostöö peamine eesmärk oli vahetada kogemusi inglise keele 50+ õpilastele õpetamise valdkonnas.

Kaasaegsete keelte keskus, projekti koordinaator Poolast, on üle 10 aasta edukalt viinud läbi spetsiaalselt seenioridele mõeldud inglise keele tunde. Projekti elluviimisel soovis koordineeriv asutus pöörata tähelepanu konkreetsetele vajadustele ja tõketele, mis võivad tekkida võõrkeele õpetamisel vanematele õpilastele. Ehkki projekt oli algselt suunatud 50+ vanuserühmale, otsustati partnerluse raames kogemuste vahetamise käigus, et sobivam oleks keskenduda 60+ ja 70+ keeleõppijatele.

Üks peamisi tegureid (peale vanuse), mis võib põhjustada konkreetsete tõkete ilmnemist keeleõpetamisel/õppimisel, on staatus tööturul. Professionaalselt aktiivsed inimesed teatavad ja tunnevad palju hilisemas etapis, et neil on võõrkeelt keerulisem õppida kui noorematel õpilastel. Projektis osalenud õpetajad rõhutasid samuti seda, et nad näevad erinevust aktiivselt töötavate täiskasvanute ja pensionile jäänute õpetamise vahel.

Projekti tulemus on „Nõuannete ja juhiste komplekt inglise keele õpetamiseks 50 + rühmas“ – materjal, mis on loodud tänu kogemuste vahetamisele vanemaealiste ja segaealiste rühmade õpetamise projekti kaasatud koolide ja õpetajate vahel.

Kuue projektikohtumise ajal vaatlesid osalevate koolide õpetajad üksteise tunde, osalesid töötubades ja arutasid vaadeldud tundidest saadud ideid. Iga kohtumise oluliseks elemendiks oli nii uute väljundite kui ka ühiste elementide avastamine koolide struktuuris ja kasutusele võetud õpetamismeetodid. Projekti kulminatsioonina toimus 2019. aasta juunis Poolas 16 õpetaja koolitus, kus kasutati projekti tulemusi ja jagatud teadmisi.

Kõik osalevad koolid määravad keeletaseme Euroopa ühise tugiraamistiku (CEFR) alusel. Kuid kõik koolid kasutavad koolides tasemete nimetamiseks pisut erinevat süsteemi. Projekti raames valitakse võrdluseks järgmised tasemed: A2.2 (Eesti), A2.3 (Rumeenia) ja A2 + (Poola). Iga kooli valitud keeleoskustasemete õpetamissüsteemide ja raamistiku üksikasjalik kirjeldus on esitatud „Nõuannete ja juhiste komplekt inglise keele õpetamiseks 50 + rühmas“ 1. osas.

Teine aspekt, mis kolme osalevat riiki eristab, on pensionäride majanduslik olukord, nende pensioniiga ja juurdepääs haridusele. Eestlased on kõige paremas olukorras, nende eeldatav eluiga on pikim, nad lähevad pensionile vanemas eas ja neil on kõige hõlpsam juurdepääs haridusele. Halvim olukord on Rumeenias, kus kõrgema haridusega inimeste osakaal grupis 50+ on madalaim partnerriikides; eeldatav eluiga on kõige lühem ja haridusele juurdepääsu piiravad sageli rahalised vahendid. Väärib rõhutamist, et vaatamata laiale tegevuste ringile, millesse vanemaealised võivad olla kaasatud, piiravad nende madalamad palgamäärad sageli juurdepääsu haridusele. Partnerriikide eakate sotsiaalmajandusliku olukorra võrdlus on osa voldikust.

Projekti olulisim eesmärk oli luua universaalsete näpunäidete komplekt, mis hoolimata kultuurilistest erinevustest aitaks õpetajatel viia läbi tunde vanemate õppijate rühmadele. Kõigis projekti kaasatud koolides viidi läbi küsitlus vanemaealiste õppurite ja nende õpetajate seas, kaardistades eakate inimeste hariduslikud vajadused inglise keele õppimise valdkonnas ja levinumad tõkked, millega nad silmitsi seisavad. Selle tulemusel oskas projekti meeskond diagnoosida seenioride keeleõppe tõkkeid ja koostas ka näpunäited nende ületamiseks.

Määratletud tõkked on:

 • Piiratud juurdepääs ingliskeelsetele materjalidele reaalses maailmas (nt YouTube, Netflix, netisaated jne).
 • Vastumeelsus kohanemiseks tänapäevaste õpetamisvõtetega.
 • Vastumeelsus kohanemiseks uute õpikeskkondadega.
 • Vajadus rohkema julgustamise järele, et võidelda väiksema kindlusega keeleoskuses.
 • Vähem võimalusi inglise keele praktiseerimiseks väljaspool klassiruumi.
 • Suurem sõltuvus julgustamisest kui motivaatorist.
 • Uute materjalide aeglasem omastamine (nt uued grammatikapunktid või leksikaalsed üksused).

Näpunäidete alusel viidi kõigis osalevates koolides läbi piloottunnid. Pärast tunde läbi viidud küsitlustes küsiti õpetajatelt nõuannete kasulikkuse kohta ja õpilastelt küsiti, kas nad märkasid tundide läbiviimisel erinevusi.

Õpetajad leidsid, et näpunäited on kasulikud, nad märkasid ka kuulajate positiivset reaktsiooni sissetoodud muudatustele.

Teisest küljest olid tunnid õpilaste sõnul arusaadavamad, huvitavamad, õhkkond kenam ja materjal nende vajadustele paremini kohandatud.

Näpunäidete jaoks materjali kogudes andsid õpetajad ka mõned nõuanded, kuidas seenioride tunde paremini ette valmistada võrreldes nooremate täiskasvanutega:

 • Arvestada tuleb vanusega (koos teiste isiksuseomadustega).
 • Stimuleeriva klassiruumi loomisel arvestage 50+ õpilaste eluoludega.
 • Jätke selgituste, üleminekute ja harjutuste jaoks rohkem aega.
 • Kuulamisharjutusi tuleb liigendada ja suuremal määral korrata.
 • Pikemad rollimängude ettevalmistamise etapid.
 • Võimalik, et vajatakse rohkem harjutamist.
 • Neil võib olla vaja rohkem sihtkeele ja /või tõlke näiteid.
 • Vähem range hindamine; informaalsem hinnang.
 • Kaaluge tagasiside sõnastamist diplomaatilisemalt.
 • Kohandage tunni sisu vastavalt õpilaste huvidele ja prioriteetidele.
 • Kohandage oma õpetamisviis õpilaste vanusega. Eri vanuserühmade inimestel on erinevad haridusvajadused (enamik 50+ õpilastest töötab endiselt, samas kui 70+ õpilased on enamasti pensionil).

Projekti tulemused ja näpunäited, kuidas ületada 50+ õpilastele inglise keele õpetamisel takistusi, leiate SIIT

 

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email
Refresh comments Enable auto refresh

1 - 1 van 1 weergegeven
 • afbeelding van Ingrid Spitz
  Vanemaealiste keeleõppe vajadused ja tõkked on sarnased ning ei sõltu valitud keelest, mida õpitakse. Nii on Ida-Virumaal eesti keele õpetamiseks ja keelehuvi tekitamiseks kasutusele võetud mitmeid erinevaid õppevorme lisaks traditsioonilistele kursustele. Populaarsed on keeleklubid, keelekohvikud, tandemõpe jne. Osalejate hulgas on palju 50+ õppijaid, keda ongi rohkem vaja julgustada keelt kasutama, samuti harjutada uute õpetamismeetoditega. Kui leida õige tee 50+ õppijani, siis tänulikumat ja motiveeritumat õppijat on raske leida.