Blog
Blog

Човек учи докато е жив, или живее докато учи

Дата: 18.10.2019 г.

Автор: LJUPKA KJURKCHIEVA

 

BILJANA DABESKA: РАБОТНИЧЕСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ В ГОСТИВАР ОТНОВО ПРИДОБИ СТАРАТА СИ СЛАВА И АЗ ОТКРИХ СВОЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ

 „Катерех планината и едва се справях. Веднага щом достигнах върха видях друг връх, който трябваше да покорявам. Продължих да катеря и накрая стигнах до края“ – моят баща ще ми разказва този сън отново и отново.

Аз съм Biljana Dabeska и въпреки, че се дипломирах по специалност Публична администрация и получих магистърска степен по Дипломация, много години търсих работа безуспешно. Все по-разочарована в един момент реших да се преместя и да работя в САЩ. Но скоро след това установих, че искам да се върна в родното си място, да се опитам да направя кариера там и да дам своя принос за страната си и за обществото.

Баща ми през целия си живот работеше в Работническия университет Brakja Miladinovci в Гостивар. Обичаше да казва „Скъпа дъще, ти донесе най-голямото щастие в живота ми – в деня, в който ти се роди ме поканиха на работа в Работническия университет“.

Един ден той ми разказа за много добър проект с европейско финансиране, който предстоеше да бъде одобрен – „Повишаване на ученето през целия живот чрез модернизиране на системите за профасионално образование и обучение и образование на възрастни”, реализиран от Британския съвет, DVV Център за международно учене и учене през целия живот. Една от целите на проекта беше подпомагане на работническите университети в модернизирането и актуализирането на своите работни методи в съответствие с настоящите нужди на пазара на труда. Аз разбрах, че моята професия е в сферата на ученето през целия живот, така че тръгнах по стъпките на баща си и въпреки че нямах опит, бях включена в проектните дейности и от самото начало посещавах всяко обучение и всеки семинар.

За съжаление по същото време здравето на баща ми се влоши и тъй като се борех с болестта му, трябваше да събера всичките си сили да продължа да следвам своя избор и да посещавам обученията. Проектът и екипът от експерти, който го изпълняваше, разкриха пред мен нови хоризонти за моето бъдеще. Помогнаха ми да осъзная важността на Работническите университети, както и необходимостта да продължа да уча и да ставам все по-добра в сферата на моята работа.

При изпълнението на проекта имах възможността да бъда обучавана за професионален обучител на възрастни, за което получих признат сертификат. Придобих знания по управление на организациите за образование на възрастни, по методика и дидактика, както и умения за мониторинг и оценяване на ученето през целия живот. По време на обученията се срещнах с представители на работнически университети в цялата страна, представители на бизнес сектора и на местното самоуправление, както и представители на Министерството на образованието и науката и на Центъра за образование на възрастни и разбрах колко е важно за всички от изброените сектори да работят съвместно за постигане на общата цел – силна и ориентирана към резултатите система за учене през целия живот.

Дейностите по проекта бяха толкова креативни и вдъхновяващи, че напълно промениха моя живот и моята кариера. Въпреки магистърската си степен по Дипломация, аз реших да продължа своето образование в сферата на образованието на възрастни; така се записах за второ следдипломно образование във факултета по философия на Департамента по андрагогика.

Загубих баща си през септември миналата година. Но аз исках да вляза „в обувките му” и кадидатствах за работа в Работническия университет Brakja Miladinovci в Гостивар. Знам, че той ще бъде много горд с мен.

Работническият университет Brakja Miladinovci в Гостивар е създаден с Решение на Общинския народен съвет през 1960 г. В съответствие със Закона за свободните граждански университети на 11 май 2017 г. той беше трансформиран в Свободен граждански университет за учене през целия живот „Гостивар”, с което стана публична общинска институция. Сферата на дейност на Университета включва формално и неформално образование за младежи и възрастни. Различни компоненти на проекти дават възможност за обучения в институцията, насочени към придобиване от заети лица на знания и умения по различни профили.

След последната пререгистрация на университета имаме напълно обновени модерни инструменти за инструктиране, е-учебници, е-дъски, библиотека с чуждестранна литература и др. Започнахме също да подготвяме специални програми за образование на възрастни и предлагаме сертифицирани курсове за майстор-сладкари, фризьори, инсталатори на суха шпакловка и др.

Бих искала да използвам възможността да благодаря на екипа на проекта за тяхната помощ и подкрепа за продължаването на мечтата на моя баща и за това, че ми дадоха възможност за професионално развитие, за да мога да направя най-доброто за университета, за гражданите на Гостивар и околността.

„Човек учи докато е жив, или човек живее докато учи” – казваше Stane Dabeski, моят баща.

 

Г-жа Biljana Dabeska

Свободен граждански университет за учене през целия живот "Гостивар" (линкът е външен)

http://dozivotnoucenje.mk/en/node/230?fbclid=IwAR36LxDuO5hFhZgD8EFIiri7g... (линкът е външен)

 

Линк към публикацията на английски език: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/one-learns-long-one-lives-or-one-lives-long-one-learns-0

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

Wat staat er in de jobomschrijving van de centrumcoördinator?

'It's lonely at the top' voor de directeur van een centrum voor volwasseneducatie. Dat gevoel staat nergens beschreven in vacatures.
Dit is een oproep van om jobomschrijvingen te delen én een uitnodiging om het over het gevoel van eenzaamheid, of andere gevoelens, aan de top van een organisatie te hebben.

Meer

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer