chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

 
 

Nieuws

Kto je kto vo vzdelávaní dospelých: Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského

21/10/2019
Taal: SK

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) vzniklo na základe Rozhodnutia rektora, zo dňa 26.novembra 2004 v súlade s §10 ods.5 zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. 9 ods. Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave  ako samostatne hospodáriaca súčasť s účinnosťou od 1.decembra 2004. História jej niektorých útvarov však siaha až do roku 1960.

CĎV vzdeláva dospelých a poskytuje široké portfólio vzdelávacích programov pre zvyšovanie vedomostí, kompetencií a zručností   profesijného a osobnostného rastu, kvalifikovanými odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti  celoživotného vzdelávania a v troch riadených útvaroch. 

Útvare pre celoživotné vzdelávanie, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Kontinuálne, kompetenčné a kariérové vzdelávanie: 

Vzdelávanie pre verejnosť ponúka možnosť zvyšovania a rozširovania znalostí a zručností tým, pre ktorých sa učenie nekončí získaním určitého vzdelania. Naším cieľom je sledovať najnovšie trendy v oblasti ďalšieho vzdelávania, ktoré aplikujeme aj v našich vzdelávacích programoch a kurzoch. Ponuka vzdelávacích programov a kurzov je určená širokej verejnosti, inštitúciám, podnikateľským subjektom, ako aj jednotlivcom, ktorí si chcú zvýšiť kompetencie a rozvíjať zručnosti v oblasti profesijného a osobnostného rastu. Jednotlivé cieľové skupiny klientov majú možnosť výberu z aktuálnej ponuky vzdelávaní z oblasti ekonomiky, manažmentu, personalistiky, marketingu, mediácie, práva, osobnostného rozvoja, informačných technológií a cudzích jazykov. Cieľom vzdelávacích programov a kurzov je zvyšovať kompetencie jednotlivca, uplatňovať získané vedomosti v praxi, a tým umožniť kariérny postup.

Úspešný účastník vzdelávania získa osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu alebo kurzu v závislosti od konkrétneho programu. V rámci akreditácie vzdelávacích programov spolupracuje CĎV UK s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom spravodlivosti SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vzdelávacie programy podliehajú akreditácii v zmysle požiadaviek kladených jednotlivými ministerstvami, prípadne internými pravidlami akreditácie CĎV UK.

/nl/file/screenshot14png-0screenshot_14.png

 

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského  je poskytovateľom vzdelávania v oblasti profesijného rozvoja pre zamestnancov škôl a školských zariadení. Cieľovou skupinou sú pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení. Profesijný rozvoj je procesom celoživotného vzdelávania, ktorý metódami a formami ďalšieho vzdelávania dospelých umožňuje pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom získanie a rozširovanie kvalifikačných predpokladov pre výkon pracovných činností. Ďalším dôležitým účelom je získavanie, prehlbovanie, zdokonaľovanie, overovanie profesijných kompetencií a ich využívanie a hodnotenie. Profesijný rozvoj uskutočňujeme podľa profesijných štandardov a v súlade so súčasným vedeckým poznaním, odbornými a spoločenskými požiadavkami na výkon pracovnej činnosti.

Centrum ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave okrem cieľových skupín uvedených na našich jednotlivých stránkach sa zaoberá aj vzdelávaním našich krajanov Slovákov žijúcich v zahraničí. Ich vzdelávanie je pod odbornou garanciou  našej inštitúcie a realizované pod finančnou záštitou MŠ VVaŠ SR. Obsah jednotlivých vzdelávacích podujatí  pripravujeme na základe predchádzajúcich požiadaviek našich krajanov, ale tiež  sa im snažíme pripraviť pestrú ponuku v náväznosti  na inovatívne vzdelávanie v školstve SR.

Univerzita tretieho veku na Univerzite Komenského v Bratislave  bola založená na jar v roku 1990 a od októbra toho roku začala svoju činnosť pre prvých 235 záujemcov. Na programoch UTV participujú učitelia a vedeckí pracovníci z fakúlt UK, ako aj odborníci z praxe v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Fakultou architektúry STU a Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre. Poslucháči majú možnosť študovať na UTV pri Univerzite Komenského vo viac ako 35-tich študijných odboroch a na Jeséniovej fakulte v Martine a v meste Námestovo. V UTV prednášajú učitelia a vedeckí pracovníci UK, participujúcich univerzít, odborníci z praxe i lektori zo zahraničia. 

/nl/file/screenshot11png-1screenshot_11.png

V Útvare pre jazykovú a odbornú prípravu, ktorý organizuje, manažuje a zabezpečuje Jazykovú a odbornú prípravu cudzincov a krajanov a Cudzie jazyky. V Študijnom a kongresovom stredisku v Modre – Harmónii, kde realizáciu vzdelávacích programov a výučbu spájame s relaxom v krásnom prostredí Malých Karpát. Okrem verejnosti, firiem, inštitúcií a jednotlivcov,  študenti z jednotlivých fakúlt, absolvovaním vzdelávacích programov majú možnosť k svojmu vzdelaniu získať pridanú hodnotu pri uplatnení sa v praxi po skončení štúdia.   

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn