Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Проект "Професионалисти в областта на ученето на работното място"

В рамките на проект LINC-INC, когато се говори за професионалисти в сферата на ученето на работното място, се имат предвид най-вече обучители, ръководители на ученици/студенти и ментори. Не съществува общ компетентностен профил, определящ характеристиките на тези професионалисти, но общото описание трябва да включва комбинацията от следните характеристики:

  • Технически умения, меки умения, комуникативни умения, междукултурни умения и умения за водене на преговори
  • Способност да се предвидят специфичните за сектора нужди, така че професионалното образование и обучение да се направи привлекателно и атрактивно, умения за справяне с трудно поведение, непредубеденост и отвореност, способност обучаемият да се почувства приет.

Най-подходящия начин за класифициране на професионалистите от сферата на обучението на работното място, може да бъде направен, съобразно сферата на тяхната работа.

a) Професионалисти в сферата на началното професионално образование и тренинг (I-VET)Те осигуряват обучение в реална работна среда за стажанти/чиракуващи и млади студенти директно на работните места.

  • Квалифицирани преподаватели на стажанти/чиракуващи или обучаващи се в комбинирани обучителни схеми; майстори, обучаващи стажанти (стажант майстори?)
  • Квалифицирани работници, които следят за практическото обучение на учениците и студентите на работното място; ръководители на обучението на работното място, ментори, супервайзори.
  • Учители и/или обучители, провеждащи практически упражнения в професионалните гимназии, например училищни лаборатории или работилници (уъркшопи)

(b) Професионалисти работещи в сферата на продължаващото професионално образование и обучение (C-VET)

  • Обучители на пълен работен ден в големи компании (назначени в самата фирма или като подизпълнител);
  • Квалифицирани работници или собственици на малки и средни предприятия осъществяващи обучение, свързано с конкретни функции, например въвеждане на нови служители в компанията и/или обучение на други служители;
  • Учители в професионалното образование и обучение/обучители в контекста на училищната среда, ако продължаващото професионално обучение и образование се предоставя чрез професионални училища;
  • Външни обучители които обикновено работят на свободна практика или за организации, предоставящи различни видове обучения.
Resource Details
Auteurs van het materiaal
Екип на проект LINC-INC
Type materiaal
Mogelijkheden en bronnen
Publicatiedatum
Taal van het document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!