Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Susipažinti su Vokietija ne turisto, o andragogo akimis

Susipažinti su Vokietiją ne turisto, o andragogo akimis, tokią galimybę  turi  konsorciumas, kurį sudaro neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančios institucijos, organizacijos Telšių ir Raseinių rajonuose, nes projektas „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ šiais metais gavo programos ,,Erasmus +“ finansavimą.

Susipažinti su Vokietiją ne turisto, o andragogo akimis, tokią galimybę  turi  konsorciumas, kurį sudaro neformalųjį suaugusiųjų švietimą vykdančios institucijos, organizacijos Telšių ir Raseinių rajonuose, nes projektas „Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ šiais metais gavo programos ,,Erasmus +“ finansavimą.

 Iš kur  gimė  idėja?

Mintis suburti Telšių rajono  įstaigas, vykdančias  neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir parengti bendrą tarptautinį projektą kilo, kai su kolege grįžome iš  mokymų Sicilijoje, kur kartu su  Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos, Mažeikių ir  Telšių švietimo centrų, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centro, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų  kolegomis dalyvavome mokymuose pagal ,,Erasmus +“ programos projektą „Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos patirtimi.“ Dalyvaudamos  konsorciume  įgijome tarptautinės patirties ir žinių apie: Italijos suaugusiųjų švietimo institucijų sistemą, jų struktūrą ir veiklas, suaugusiųjų švietimo veiklai tobulinti naudojamas metodikas ir priemones, suaugusiųjų švietėjų vaidmenį didinant suaugusiųjų motyvaciją, dalyvaujant viso gyvenimo mokymosi procese, organizuojant darnią suaugusiųjų švietimo sistemą bendruomenėje. O ir  kolegialus mokymasis kartu su kolegomis  sudarė sąlygas aktyviam ir atviram asmeniniam bendravimui ir tarpinstituciniam bendradarbiavimui, paskatino konsorciumo narius tapti atviresniais bendruomenei, o taip pat aktyviau dalyvauti ir drąsiau siūlyti savo rajono suaugusiųjų švietimo gerinimo idėjas atitinkamų sprendimų priėmėjams.

 Kodėl mokymų vieta pasirinkta Vokietija?

Projekto idėją pristatėme Telšių rajono suaugusiųjų švietėjams. Jie pritarė, nes, anot jų,  visi  deda pastangas vykdydami suaugusiųjų švietimo veiklas, tačiau visų galimybės skirtingos – ir dėl žinių, ir dėl sprendimų priėmėjų pozicijos arba supratimo lygio. Pastebima  daug skirtumų ir planavime  – turinio, finansavimo, visuomenės įtraukimo ir kitų aspektų. Tad bendra tarptautinė projektinė veikla turėtų  sustiprinti  Telšių  suaugusiųjų švietėjų profesinius, socialinius bei kultūrinius įgūdžius ir gebėjimus, teikti veiksmingas ir inovatyvias paslaugas suaugusiems besimokantiesiems.

Norą dalyvauti projekte išreiškė  devynios  institucijos bei organizacijos ir Telšių rajono savivaldybė. Džiaugiamės, kad  prie projekto  komandos prisijungė ir Raseinių švietimo pagalbos tarnyba, turinti panašių projektų koordinavimo patirties. Mokymų vieta pasirinkta Vokietija, nes šioje ES senbuvėje jau seniai nuolatinis žmonių mokymasis yra priimamas kaip vertinga patirtis ir natūraliai vykdomas kasdien. Todėl šioje šalyje susiformavo nuosekli, metodiškai grįsta suaugusiųjų neformalųjį švietimą organizuojanti sistema. Šis procesas prisideda ne tik prie Vokietijos ekonominės, bet ir prie jos socialinės gerovės. Be to, su šios šalies Šteinfurto apskritimi (Šiaurės-Reino Vestaflijos žemė) Telšių rajono savivaldybė puoselėja draugiškus partnerystės ryšius daugiau nei 14 metų. Ilgalaikis bendradarbiavimas kultūros, švietimo, sporto bei socialinėje srityje užtikrina bendro tikslo siekimą, skatina pagarba, partnerystės dvasia ir bendra atsakomybe grindžiamą komunikaciją.

Ko tikimės iš projekto?

Šiuo  projektu tikimės skatinti  lygias galimybes ir įtrauktį, sudarant palankesnes kvalifikacijos tobulinimo sąlygas Telšių ir Raseinių rajonų neformalųjį suaugusiųjų švietimo švietimą teikiančių institucijų Telšių ir Raseinių rajonuose  atstovams darbuotojams, turintiems mažiau galimybių tobulinti kvalifikaciją Lietuvoje ir užsienyje  (geografinės-regiono sąlygos, ribotos užsienio kalbų žinios ir kt.); supažindinsime konsorciumo narius su Vokietijos suaugusiųjų švietimą vykdančių institucijų gerąja patirtimi,  tobulinsime bendruosius suaugusiųjų švietėjų gebėjimus (bendradarbiavimas, dalijimasis įgytomis žiniomis ir patirtimi, pokyčių inicijavimas, kalbėjimo užsienio kalbomis tobulinimas).

 Birželio mėnesį konsorciumo atstovai susirinko Telšių švietimo centre, kur buvo detaliai aptartos projekto veiklos, finansavimo galimybės, planuojamų mobilumo programos rezultatų taikymo, viešinimo įgyvendinimas, personalo atrankos skaidrumo laikymosi principai ir kiti klausimai.

Įgyvendinant projektą spalio 15–18 dienomis konsorciumo narių atstovai dalyvaus kvalifikacijos tobulinimo kursuose Vokietijoje, kuriuos organizuos Liaudies švietimo aukštoji mokykla Ibbenbiuren. Mokymų metu vyks paskaitos apie suaugusiųjų švietimą, pilietiškumo ugdymą Vokietijoje, taip pat diskusijos apie sėkmingą rinkodarą suaugusiųjų švietime, kokybės vadybos svarbą, suaugusiųjų švietėjų kvalifikacijos tobulinimo galimybes bei socialiai pažeidžiamų ir kitų kultūrų atstovų suaugusiųjų švietimo organizavimą, jo ypatumus ir patirtis. Lankytinos vietos: jaunimo meno mokykla, muzikos mokykla, miesto biblioteka. Lankymosi metu mokymų dalyviai susipažins su edukacinėmis erdvėmis bei mokymo programomis suaugusiesiems, susipažins su asociacijų (Meno draugija), privačių asmenų iniciatyvomis teikiant neformalųjį suaugusiųjų švietimą vietos bendruomenėse. Tokiu būdu suaugusiųjų švietėjai iš Lietuvos matys įvairių neformaliojo švietimo institucijų aplinką, neformaliai įvertins tų institucijų andragogų gebėjimus užtikrinti suaugusiųjų mokymosi proceso lankstumą, turinio aktualumą. Dalyvaudami mobilumo programoje Vokietijoje konsorciumo nariai pasisems europinės patirties, patobulins savo andragogines kompetencijas, ir tai suteiks postūmį veikti kartu ir sukurti kokybišką Telšių ir Raseinių rajonų neformaliojo suaugusiųjų švietimo strateginius planus 2020-2022, atitinkančius suaugusiųjų gyventojų poreikius. Veikimas drauge, tikėtina, prisidės prie rajono suaugusių gyventojų motyvacijos mokytis didinimo.

Projektas ,,Suaugusiųjų švietėjų bendrųjų gebėjimų tobulinimas remiantis Vokietijos patirtimi“ finansuojamas iš programos ,,Erasmus+“ suaugusiųjų švietimo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo projekto lėšų, projekto Nr.2019-1-LT01-KA-104-060360. Projekto koordinatorius – Telšių švietimo centras, konsorciumo nariai: Telšių rajono savivaldybės administracija, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, Žemaičių muziejus „Alka“, Telšių suaugusiųjų mokykla, Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Telšių socialinių paslaugų centras, Telšių dailės mokykla, asociacija „Vokiečių kalbos ir kultūros draugų klubas“, asociacija „Telšių bičiulių ratas“.

Rita Vargalytė – Telšių švietimo centro direktorė, turi viešojo administravimo magistro laipsnį (specializacija vadyba). Dirbti suaugusiųjų švietimo srityje pradėjo kaip Telšių suaugusiųjų mokyklos  biologijos ir chemijos  mokytoja. Telšių švietimo centre dirbo metodininke, kur organizavo ir vykdė mokymus suaugusiesiems. Ilgametė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos narė.  „Epale“ komandoje atsakinga už  Telšių ir Tauragės regionų suaugusiųjų švietėjų informavimą ir konsultavimą.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?