Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

It's all about the skills

I en norsk arbeidsgiverundersøkelse som ble gjennomført i mai og juni i år, viste resultatene at virksomheter med en høy kompetanseprofil ansetter færre personer med en løs tilknytning til arbeidsmarkedet enn virksomheter som etterspør høyt kvalifiserte medarbeidere.

Kompetanse Norge har siden 2004 gjennomført en årlig spørreundersøkelse rettet mot virksomhetsledere (Virksomhetsbarometeret). Det generelle temaet i denne undersøkelsen er kompetansebehov. I år handlet noen av spørsmålene om rekruttering av sårbare grupper.

Resultatene av undersøkelsen viser at blant norske virksomheter i løpet av det siste året har:

  • 15 % ansatt personer med langvarig fravær fra arbeidslivet
  • 19 % ansatt personer som ikke har fullført videregående skole
  • 25 % ansatt personer over femti år
  • 25 % ansatt personer med svake norskkunnskaper

Transport og lagring, overnatting og servering, varehandelen og primærnæringene har ansatt mange personer med enten hull i CV-en eller lite formell utdanning. Dette er næringer som typisk ikke etterspør medarbeidere med mye formell utdanning. En fordeling av spørsmålene om rekruttering på virksomhetenes kompetanseprofil bekrefter dette: Flere virksomheter med mange ansatte med lite formell utdanning har rekruttert personer med langt fravær fra arbeidslivet, svake norskkunnskaper og uten fullført videregående opplæring enn virksomheter med mange ansatte med mye formell kompetanse (jf. tabell).

Les mer

 

Rekruttering av sårbare grupper i løpet av de siste tolv månedene, etter kompetanseprofil i virksomheten (n=2503)
 Flest ansatte med høyere utdanningFlest ansatte med yrkesfaglig bakgrunnFlest ansatte med utdanning fra allmennfaglig videregåendeFlest ansatte med grunnskoleTotalt
Langvarig fravær fra arbeidslivet1314202115
Ikke fullført videregående skole720304819
Svake norskkunnskaper1726294225

 

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?