Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Občansko-společenské vzdělávání nově: Demokracie – MOOC

Jako praktici víme, že politické vzdělávání není jednoduché změnit. Politické vzdělávání je příliš ideologicky zaměřeno, často se shoduje s politikou strany a často slyšíme, že se lidé postupně čím dál méně o politiku zajímají.

Citizenship education

Jako praktici víme, že politické vzdělávání není jednoduché změnit. Politické vzdělávání je příliš ideologicky zaměřeno, často se shoduje s politikou strany a často slyšíme, že se lidé postupně čím dál méně o politiku zajímají.

Vzdělávání dospělých, tak jak ho chápou vysoké školy, je spojeno s tím, že chceme lidi povzbudit, aby se více zajímali o svá práva a spolupodíleli se na utváření společenského rozvoje. Neboť tak, jak bychom chtěli, aby vypadala naše současnost a budoucnost, to závisí na nás. Zároveň je zde mnoho možností spolupodílení. Zároveň je ale zřetelné, že roste podíl více vzdělaných, kteří se na tomto procesu podílejí.

Evropské hodnotící studie (externí link) ukazuje v Rakousku vysokou cenu demokracie. Ukazuje zároveň ale také, že porozumění během hospodářské a finanční krize klesla. V listopadu byl v rakouském parlamentu představen dokument Demokratie Monitor Österreich (externí link), který dokazuje, že lidé, jejichž ekonomická jistota je ceněna jako „velmi dobrá“, v 61% mnohem častěji udávají, že je demokracie v zemi stále ještě živá. Naopak lidé s „velmi špatnou“ ekonomickou jistotou toto potvrzují jen ve více než čtvrtině nebo třetině. Podle nich je demokracie již skoro mrtvá.

Demokracii se musíme znovu naučit

Existují lidé, kteří si myslí, že sami od sebe nemohou ničeho dosáhnout. To je ale chybný závěr, neboť díky tomu, jak sami vidíme různé možnosti postupování (externí link), je možné dosáhnout úspěchu. Odtud pramení rčení, že lidé jako já nemohou mít nikdy vliv na vládu a nemohou ničeho dosáhnout. Můžeme pozorovat, že například NGOs a různé občanské iniciativy zaměstnávají v mnohých případech lidi ze střední vrstvy. Úlohou vzdělávání je to, aby všichni lidé získali důvěru v to, že se mohou na těchto záležitostech sami spolupodílet. K tomu slouží poznání jako jeden ze základních předpokladů.

Právě demokracie je jedním z dobrých příkladů, není ale samozřejmostí a také závisí na tom, že musí být lidmi přijímána a chtěna. A musí se o ní učit stále novým způsobem. Demokracie není jen jednou z forem vlády, ale je také jednou z forem života, podle které funguje i například soužití v rodině. Ve vzdělávání dospělých máme různé možnosti nabídek ke komunikaci, rodinné konference a konference o společném životě. Tyto vycházejí z toho, jak my sami rozumíme politickému vzdělávání a mohou sloužit jako výchozí bod pro široké porozumění.

MOOC pro demokracii

Právě z toho důvodu že je politické vzdělávání těžko měnitelné, přemýšleli jsme společně s naším partnerem – Demokratickým centrem ve Vídni (externí link), jak bychom mohli dosáhnout vedoucí, programově plánované a výukové podstaty ve vzdělávání dospělých, jak bychom toto vzdělávání mohli podpořit a jak se zasadit o to, aby se témata  politiky a společnosti opět dostala do programů vzdělávání.

V roce 2018 se v Rakousku slavilo sto let od založení republiky. Při té příležitosti se v celé zemi pořádala různá představení, která byla zprostředkována školami a ve většině případů byla také hojně navštěvována. Z toho usuzujeme, že zájem o vzdělávání týkající se historie a společensko-politických otázek existuje a je realizováno s oblibou, a pokud je nabízeno vzdělávacími organizacemi – jako jsou veřejné školy – tak se u obyvatelstva setkávají s vysokou důvěrou.

Prostřednictvím online nabídky Demokratie – MOOC se obracíme na vedoucí pracovníky, na ty, co se zabývají plánováním programů a na vyučující a nabízíme jim fundované občansko - politické vzdělávání. Demokratie- MOOC je přístupné  v každé době a i nadále zůstane otevřené, ale nabídka bude neustále aktualizována. Například rakouský rozhlas je připravený poskytnout nám k dispozici vysílání, kde se bude hlouběji diskutovat o jednotlivých oblastech. Konkrétně začínáme s tématy, která budou zpracovávána v rádiu. Vedle místní a časově nezávislé dostupnosti nabízí MOOC také možnost neustále postupovat kupředu, doplňovat informace, aktualizovat je a prohlubovat. Díky tomu je Demokratie – MOOC trvale k dispozici.

Prostřednictvím Demokratie – MOOC představujeme demokracii také v různých kontextech, například prostřednictvím médii, hospodářství a také v historických souvislostech. Porozumění občanů je zdůrazňováno a posilováno jako utvářející a jednající součást společnosti.

První zkušenosti jsou velmi pozitivní. Vyučující a programoví manažeři navštívili první tři moduly Demokratie-MOOC. Dozvěděli se o videích a písemných materiálech a vyzkoušeli si své poznatky v multiple-choice testu. Dále budeme nabízet doprovodné workshopy a představení, ve kterých se bude pracovat s programem MOOC a bude se postupně pracovat na jeho zavedení do výuky. 

Konzultace pro demokratické vzdělávání

 

Společensko-politické vzdělávání a vzdělávání pro demokracii nemůže být opíráno pouze o vzdělávací instituce. K tomu je nezbytná podpora účastníků ze společnosti. Rakouský parlament odstartoval veřejné konzultace k demokratickému vzdělávání (externí link). V kurzu Demokratie – MOOC spolupracujeme na rozvoji demokratického vzdělávání.

Vzdělávání dospělých může udělat politiku pochopitelnou. Její úloha je zpřístupnit jednotlivé pozice a zprostředkovat pozitivní přístup k spolupodílení. Zároveň jde o to podporovat schopnost kritiky a umět se podívat na jedno téma z více stran. Mnohoperspektivita a schopnost reflexe jsou elementární pro spolupodílení se na politice a společnosti, neboť demokracie znamená také to, že zahrnuje zájmy většiny, ale také především menšin.

 

 

 

Politik einfach erklärt

Gewaltenteilung einfach erklärt

Geschichte der Demokratie

Der Kampf um Demokraite vor 1918

100 Jahre Frauenwahlrecht in Österreich


Gerhard Bisovsky, generální sekretář Spolku rakouských veřejných škol. 1996 – 2012 ředitel Wiener Volkshochschule Meidling ve Vídni, 2009 – 2012 vedl síť „Bildungsberatung“ ve Vídni. 2012 – 2017 člen Evropského spolku pro vzdělávání dospělých (EAEA). Šéfredaktor Die Österreichische Volkshochschule (externí link).

Login (1)

Wil je een andere taal?

Dit document is beschikbaar in meerdere talen. Kies de taal hieronder.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?