Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Projekt WellTo rozvíja zručnosti v oblasti wellness turizmu

Partneri projektu WellTo pracujú na rozvíjaní zručností v oblasti wellness turizmus v štyroch krajinách - Bulharsko, Slovinsko, Lotyšsko a Slovensko, pre ktoré wellness turizmus predstavuje zdroj významných možností pre národné hospodárstvo.  

Projekt WellTo je zameraný na vytvorenie spoločnej kvalifikácie prevádzkara wellness centra, ktorá reflektuje aktuálne potreby aktérov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a cestovného ruchu s cieľom zabezpečiť lepšie poskytovanie wellness služieb a prácu s klientmi. Kvalifikácia bude odrážať súčasné požiadavky zamestnávateľov v oblasti wellness v cestovnom ruchu, ako sú hlboké znalosti ponúkaných procedúr a služieb, vynikajúce komunikačné zručnosti, manažérske a organizačné schopnosti.

Projekt spája rôznych aktérov - tvorcov politiky v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, poskytovateľov vzdelávania vo formálnom a neformálnom vzdelávaní, zástupcov podnikov, komôr a združení pôsobiacich v cestovnom ruchu.

Hlavnými výstupmi projektu budú:• nová kvalifikácia – prevádzkar wellness centra na úrovni EKR 4, • posilnená spolupráca so zainteresovanými stranami v každej partnerskej krajine, • spolupráca medzi odbornými školami a spoločnosťami v oblasti wellness turizmu s cieľom zlepšiť poskytovanie vzdelávania na pracovisku vrátane medzinárodnej mobility študentov, • workshopy, informačné podujatia, školenia a konferencie,• informačné materiály o novej kvalifikácii a realizácii projektu,• Európska sieť wellness zručností v oblasti cestovného ruchu. 

Konzorcium WellTo sa skladá z 14 partnerov z piatich krajín:

Bulharsko:

 • Inštitút pre zvdelávanie zamestnancov medzinárodných organizácií (ITPIO)
 • Národná agentúra pre odborné vzdelávanie a prípravu (NAVET)
 • Stredná odborná škola poľnohospodárska “Kliment Timiryazev” (ZPG)
 • Al Maks Ltd.

Lotyšsko:

 • Národné centrum pre vzdelávanie (VISC)
 • Konfederácia zamestnávateľov (LDDK)
 • Priemyselná škola technológií a cestovného ruchu Kuldiga (KTTT)

Slovinsko:

 • Inštitút pre odborné vzdelávanie a prípravu
 • Slovinskej republiky (CPI)
 • Obchodná komora Savinjsko-Šaleško (SŠGZ)
 • Školské centrum Velenje (ŠCV) 

Slovensko:

 • Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV)
 • Zväz hotelov a reštaurácií (AHR)
 • Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera (HAĽW) 

Nemecko:

 • Federálny inštitút odborného vzdelávania a prípravy (BIBB) 

Úlohou nemeckého partnera je zabezpečiť kvalitu implementácie projektu a jeho výstupov.

 

Informácie o projekte nájdete na stránke: www.wellto.eu 

Projekt WellTo (č.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) je financovaný s podporou Európskej komisie. Tento materiál odráža iba názory autorov a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek v ňom použité informácie.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?