Overslaan en naar de inhoud gaan
Resource Details
BRON

Hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa – kansalaisopiston hyödyt osallistujille, kaupungille ja alueelle

Hyvinvointia ja sosiaalista pääomaa – kansalaisopiston hyödyt osallistujille, kaupungille ja alueelle

Kansalais- ja työväenopistot ovat olleet jo yli 100 vuotta tärkeä osa kuntien ja kaupunkien sivistyspalveluita, mutta niiden merkitystä erityisesti kunnan ja kuntalaisten näkökulmasta on tutkittu vähän.

Tässä Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämässä ja Itä-Suomen yliopistossa toteutetussa tutkimuksessa arvioidaan, millaisia hyötyjä kansalaisopisto tuottaa kuntalaisille, kunnalle ja alueelle. Tapausopistona käytetään Joensuun seudun kansalaisopistoa, jonka tuottamia hyötyjä arvioidaan Joensuun kaupungin ja lähialueen kontekstissa.

Kyseessä on seurantatutkimus, jossa syksyllä 2017 Joensuun seudun kansalaisopiston kursseille ilmoittautuneet aikuiset vastasivat lähtötilannekyselyyn (n = 638) ja vuosi myöhemmin seurantakyselyyn (n = 868). Vuoden aikana suoritettujen kurssien tuottamia hyötyjä arvioidaan lomakeväittämien tilastollisen analyysin lisäksi laadullisesti avovastausten ja teemahaastatteluiden (n = 10) avulla.

Lisäksi arvioidaan näiden yksilötason hyötyjen heijastusvaikutuksia kaupungin ja alueen tasolle identiteettipääoman, osaamispääoman, terveyspääoman ja sosiaalisen pääoman näkökulmasta. Lisäksi arvioidaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä tapahtuneita muutoksia ja mahdollisia taloudellisia vaikutuksia

Resource Details
ISBN
978-952-349-030-7
Auteurs van het materiaal
Jyri Manninen, Anna Karttunen, Matti Meriläinen, Anna Jetsu & Anna-Kaisa Vartiainen
Type materiaal
Studies en rapporten
Land
Trefwoorden
Publicatiedatum
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!