Overslaan en naar de inhoud gaan
Blog
Blog

Как да станем добри дигитални граждани

25/04/2019 г.

от Езра Тели

Език: EN

Интернет и неговите технологии, умни телефони, приложения, социални мрежи, е-книги, списания и уеб-страници, които са източник на истинско или фалшиво съдържание обкръжават живота на всеки от 7 до 70 годишна възраст. Накратко: всеки публикува всичко онлайн и има възможност да пътува онлайн без граници.

Развитието на информационните и комуникационните технологии и бързият ефект от това развитие върху социалните структури започнаха да променят представата за „добри граждани” в представа за „добри дигитални граждани”. Качеството на навиците, активностите и моделите за потребление, които оказват влияние върху чистотата на дигиталното съдържание и дигиталните общности, се нарича дигитално гражданско общество. Хората започнаха да комуникират в онлайн пространството много повече, отколкото лице в лице. Представата за „добър дигитален гражданин” е необходимостта да действаш, като вземаш предвид етичните норми и възприятия. Дигиталният гражданин е гражданини, който може да критикува, използвайки информационни и комуникационни ресурси, като знае етичните последствия от своето онлайн поведение; използвайки технологиите насърчава коректното и морално поведение при комуникацията и сътрудничеството в дигиталния свят. Семействата би трябвало да осъзнават важността на това да станеш „добър дигитален гражданин” и да повишават осъзнатостта на своите деца.

Предпазните мерки, които семействата биха могли да предприемат в тази посока са:

  • Използване на програми за филтриране на съдържание чрез доставчиците на услуги
  • Контрол върху настройките за сигурност на смартфоните, персоналните компютри, социалните мрежи и др.
  • Обясняване на опасностите, които децата трябва да вземат предвид при комуникация с хора, с които са се запознали в социалните мрежи;
  • Да се уверят, че децата осъзнават опасността от споделяне на лична информация
  • Да наблюдават как онлайн средата влияе върху духовното и физическото им състояние

Отговорните граждани на дигиталния свят трябва да бъдат ангажирани!

Технологичните развития през 21-ви век изискват отговорност за повишаване на гражданското общество, както и отговорност за превръщането на гражданите в дигитални граждани. Въпреки, че появилите се технологии ни осигуряват все по-големи възможности за развитие на съществуващите дейности, в това число за образование и обучение, от ден на ден нарастват злоупотребите с технологиите извън училище. Могат да се дадат примери за ситуации извън закона като нелегално сваляне на музика, неоторизирано цитиране чрез използване на Интернет, използване на мобилни телефони и играене на игри по време на час и др.

Неосъзнаването и липсата на обучение за дигитално гражданство могат да доведат до опасни последствия. В някои страни с нарастването на традиционната престъпност нарастват и киберпрестъпленията. Учениците трябва да бъдат обучавани на това как да са отговорни и етични ползватели, като им се помага да станат дигитални граждани. Използването на технологиите в съответствие с определини норми по отношение на морала  и сигурността засяга всеки. Затова използващият технологии трябва да познава и спазва нормите на дигиталното гражданско общество.

По отношение на дигиталното гражданско образование, учениците би трябвало най-напред да придобият и да развият уменията на 21-ви век в съответствие с етичните норми. За тази цел и родителите и образователните институции трябва да разработят идеи и политики и да осигурят програми за обучение на учениците за придобиване на знанията и опита от който се нуждаят за да действат отговорно онлайн.

 

Линк: https://ec.europa.eu/epale/en/blog/way-being-good-digital-citizen

 

Login (0)
Labels

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?