European Commission logo
Maak een account aan
Wat is de Europese agenda voor volwasseneneducatie en hoe wordt die uitgevoerd?

Wat is de Europese agenda voor volwasseneneducatie en hoe wordt die uitgevoerd?

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

National Coordinators are designated by each country to facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Austria
Austria flag.
Albania
Albany flag.
Belgium (FR)
Belgium flag.
Belgium (NL)
Belgium flag.
Bulgaria
Bulgaria flag.
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag.
Croatia
Croatia flag.
Cyprus
Cyprus flag.
Czech Republic
Czech Republic flag.
Denmark
Denmark flag.
Estonia
Estonia flag.
Finland
Finland flag.
France
France flag.
Germany
Germany flag.
Greece
Greece flag.
Hungary
Hungary flag.
Iceland
Iceland flag.
Ireland
Ireland flag.
Italy
Italy flag.
Latvia
Latvia flag.
Liechtenstein
Liechtenstein flag.
Lithuania
Lithuania flag.
Luxembourg
Luxembourg flag.
Macedonia
Macedonia flag.
Malta
Malta flag.
Montenegro
Montenegro flag.
Netherlands
Netherlands flag.
Norway
Norway flag.
Poland
Poland flag.
Portugal
Portugal flag.
Romania
Romania flag.
Serbia
Serbia flag.
Slovakia
Slovakia flag.
Slovenia
Slovenia flag.
Spain
Spanish flag.
Sweden
Sweden flag.
Turkey
Turkey flag.
UK
UK flag.

In de vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie (EAAL) ligt het accent op de Europese samenwerking bij beleid op het gebied van volwassenenonderwijs voor de periode tot 2020. De agenda is in november 2011 aangenomen door de Raad. De Raad ziet in dat het nodig is dat alle volwassenen hun persoonlijke en beroepsmatige vaardigheden en competenties blijven verbeteren, maar realiseert zich ook dat volwassenenonderwijs de zwakke schakel is in de nationale stelsels voor een leven lang leren. De deelname aan volwassenenonderwijs blijft onverminderd laag. De sector volwassenenonderwijs kan alleen doeltreffender worden als de nodige stappen worden genomen.

 

In de agenda worden onder andere de volgende actiepunten genoemd: alle volwassenen moeten op ieder moment van hun leven de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan flexibel onderwijs van hoog niveau; ontwikkelen van nieuwe methodes voor volwassenenonderwijs waarbij de nadruk ligt op leerresultaten; duidelijk maken dat het de moeite waard is om een leven lang te leren; ontwikkelen van doeltreffende begeleidingssystemen en systemen om niet-formeel en informeel onderwijs te valideren.

 

Voor een soepele samenwerking tussen de Europese landen en de Commissie bij het invoeren van de EAAL hebben alle deelnemende landen een nationale coördinator. Iedere nationale coördinator stelt een werkprogramma op waarin is vastgelegd welke specifieke activiteiten hun organisatie gaat nemen om de EAAL in hun land uit te voeren.

 

Als u op een vlag klikt, krijgt u toegang tot de contactgegevens van de huidige nationale coördinatoren en informatie over het werk dat ze doen.

 

 

 

 

 

 

Tool voor beleidsanalyse is gebaseerd op de meest recente gegevens over succesvol beleid op het gebied van volwassenenonderwijs. Het instrument is ontwikkeld om nationale en regionale belanghebbenden te helpen bij het identificeren van beleids- en aanbodaspecten die wellicht verbeterd kunnen worden.