Overslaan en naar de inhoud gaan
Hoe definieert EPALE volwasseneneducatie?

EPALE onderschrijft de definitie van volwasseneneducatie van de Raad van de Europese Unie , die is opgenomen in de resolutie van de Raad uit 2011 betreffende een vernieuwde Europese agenda voor volwasseneneducatie: "Met volwasseneneducatie bedoelen we het hele scala aan formeel en informeel leren − zowel voor algemene als voor beroepsdoeleinden − door volwassenen na het verlaten van het initieel onderwijs of de initiële opleiding."Login (0)
Weight
0