Overslaan en naar de inhoud gaan
News
Nieuws

Uitnod.: contactseminarie in NL: E-government and social inclusion of low skilled adults

Contactseminarie “E-government and social inclusion of low skilled adults“

(23-25 november 2016, Utrecht, Nederland)

Verlenging deadline: stel je kandidaat uiterlijk op 3 november !

Onze Nederlandse collega’s organiseren een internationaal contactseminarie met als thema “E-government and social inclusion of low skilled adults“. Dit contactseminarie vindt plaats in Utrecht (Nederland) van woensdag 23 (rond 15u) tot  en met vrijdag 25 (13u) november 2016.

Epos wil max 3 Vlaamse organisaties afvaardigen naar dit contactseminarie. Op basis van een selectie financiert Epos de deelnamekosten; de reiskosten moeten de deelnemers zelf betalen.

Wie kan deelnemen ?

De deelnemers aan dit contactseminarie zijn vertegenwoordigers van organisaties die betrokken zijn in/geïnteresseerd zijn in het thema ‘E-government’ in relatie tot ‘sociale inclusie van laaggeschoolden’.  Zij zijn (als leraar, coach of vrijwilliger) ofwel rechtstreeks bezig met mensen die moeite hebben met e-government of met het beleid hieromtrent of met het creëren van instrumenten/materialen die burgers willen helpen met e-government.  

Vlaamse organisaties die geïnteresseerd zijn om aan dit contactseminarie deel te nemen, kunnen er vertegenwoordigd worden door één afgevaardigde.

Thema en doelstellingen van het contactseminarie

Het thema: “E-government and social inclusion of low skilled adults“ verwijst naar het gebruik van electronische communicatie, computers en internet in de publieke dienstverlening aan de burger. De focus van het contactseminarie is op de digitale interactie tussen de laaggeschoolde volwassene en het (lokale of nationale) bestuur. Welke consequenties heeft e-government voor de maatschappelijke participatie van deze volwassenen ? Hoe kunnen we een negatieve impact voorkomen ? Wat kunnen de deelnemers aan dit contactseminarie doen om de laaggeschoolden te helpen ? Wat hebben zij die ondersteuning willen bieden, nodig om dit optimaal te kunnen doen ? Welke materialen/middelen zijn er al om hen hierin te helpen ?

Het doel van dit contactseminarie is om in contact te komen met organisaties die rond dit thema werken, voorbeelden van goede praktijk uit te wisselen, innovatieve ideeën te verkennen en internationale samenwerkingsverbanden te starten via het Erasmus+ programma.

Die samenwerkingsverbanden kunnen leermobiliteitsprojecten (KA1) of strategische partnerschappen (KA2) zijn. De focus van een leermobiliteitsproject (KA1) is nascholing of professionalisering.

In een strategisch partnerschap (KA2) kunnen organisaties over de grenzen heen ervaringen uitwisselen en gezamenlijke activiteiten opzetten. Zo kan er vernieuwing en verbetering in hun werking ontstaan.  Het kan ook een strategisch partnerschap zijn dat gericht is op het ontwikkelen van vernieuwende resultaten en / of het verspreiden van nuttige materialen in andere landen. 

Hoe aanvragen en deelnemen ?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties/instellingen kunnen een beurs aanvragen via het daartoe bestemde formulier (zie bijlage). Je verstuurt het ons uiterlijk op 3 november 2016 (poststempel geldt als bewijs) per post én digitaal (renilde.reynders@epos-vlaanderen.be). Enkel Vlaamse deelnemers die door Epos geselecteerd worden, kunnen deelnemen.

De selectiecriteria:  - je motivatie als organisatie om hieraan te participeren  - je betrokkenheid met het thema  - de doelstelling/ het actieterrein van je organisatie sluit aan bij de doelstellingen van Erasmus+

- je aanvraag geeft blijk van voldoende draagkracht binnen je instelling om een Europees Erasmus+ -project te "trekken" (dit betekent o.a. dat het project  door meer dan één persoon gedragen zal worden)  - de keuze van je afgevaardigde (hij/zij moet voldoende Engels kennen om dit seminarie te volgen) en een duidelijk mandaat hebben van de organisatie om zich tijdens dit seminarie te engageren voor een projectvoorstel 

Zorg ervoor dat je al deze aspecten zeker duidelijk belicht in je aanvraag !

Wij geven prioriteit aan instellingen die nog niet eerder aan een Erasmus+ project participeerden.

Kostprijs ?

Indien je aanvraag wordt goedgekeurd, dan betaalt Epos je verblijfs- en deelnamekosten. Je reiskosten moet je organisatie zelf betalen. Het gaat om een residentieel seminarie: je hoeft dus niet zelf voor een hotel te zorgen.Mocht je meer info willen: contacteer ons gerust !

Bijlage: het aanvraagformulier

Met vriendelijke groet,

Renilde Reynders.

Renilde.reynders@epos-vlaanderen.be - Tel. 02/553 97 46

Login (0)

Wil je een artikel schrijven?

Aarzel niet!

Klik op de link hieronder en plaats jouw artikel!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?