Overslaan en naar de inhoud gaan
Event Details
21 Mar
2019

Täiskasvanud õppijat toetavate õppemeetodite kasutamise koolitus

Estonia
Tallinn
to

Oskuslik mitmekesiste meetodite valdamine on kvaliteedimärgiks igale koolitajale ja õpetajale. Sobivad meetodid on vahendiks, millega kujundada õppekeskkonda, innustada õppijaid ning luua tingimusi õppimiseks.  Mida mitmekesisem on koolitaja meetodite pagas ning selgem arusaam, millised meetodid minu õpetamisviisiga sobivad, seda tulemuslikumalt saab õppijate motivatsiooni ja õppimist toetada. Paraku kipuvad meetodid nii koolitajate endi kui õppijate jaoks kuluma ning meetodite ülevaatus ja värskendamine on koolitaja ja õpetaja professionaalse arengu lahutamatu osa.

Koolitusel annab võimaluse mõtestada oma õpetamistegevust, saada ülevaade kaasaegsetest õppemeetoditest, neid praktiliselt katsetada ning uuendada oma meetodite tagavara. Koolitusel on olulisel kohal erinevate meetodite läbitegemine, arutelud, kogemuste jagamine ning refleksioon.

Koolitusel õpid:

  • valima õppemeetodeid lähtuvalt õppe eesmärgist, mõjust täiskasvanud õppijale ning õppe etappidest;
  • arvestama meetodite valikut mõjutavate teguritega (nt. aeg, teema, grupi eripära jt);
  • kasutama erinevaid meetodeid (sh aktiivõppemeetodeid) sihipäraselt ning õppija õppimist ja õpioskuste arengut toetavalt;
  • kasutama aktiveerivaid meetodeid ja võtteid erineva suurusega auditooriumite kaasamiseks ning aktiivse osalemise toetamiseks õppeprotsessis;
  • reflekteerima meetodite kasutusvõimalusi ja sobivust enda koolitaja identiteediga ning õpetatavast erialast lähtuvalt. 

Sihtgrupp: õpetajad, õppejõud, täiskasvanute koolitajad, kes soovivad oma õpetamispraktikat täiustada ja uuendada.

Koolitaja Georgi Skorobogatov

Koolituse maht: 16 tundi.

21.03.2019 | 10:00-17:1522.03.2019 | 09:00-16:15

Event Details
Status
As planned
Type evenement
Evenement voor professionele ontwikkeling
Website van het evenement
Type organisator
Ander evenement
Organiser name
Innowise Koolitaja Kompetentsikeskus
Contactgegevens
Liisa Hummal
liisa.hummal@innowise.ee
+372 5347 7178
Doelgroep
Academici, studenten, onderzoekers in andragogiek
Netwerken & organisaties voor volwassenenonderwijs
Projecten & partnerschappen
Behandelde thema
Doelstellingen
Õppijal on ülevaade kaasaegsetest õppimist toetavatest meetoditest ning valmisolek neid
oma õppetöös kasutada
Verwachte leerresultaten
Õpiväljundid: koolituse läbinud õppija:
● Analüüsib meetodite kasutamisvõimalusi erinevates õppe etappides ja nende mõju
täiskasvanud õppijale.
● Valib kohased meetodid lähtuvalt õppe eesmärgist ning arvestab meetodite valikut
mõjutavate teguritega (nt. aeg, teema, grupi eripära jmt)
● Kasutab erinevaid meetodeid (sh aktiivõppemeetodeid) sihipäraselt ning õppija õppimist ja
õpioskuste arengut toetavalt.
● Kasutab aktiveerivaid meetodeid ja võtteid erineva suurusega auditooriumite kaasamiseks ja
aktiivse osalemise toetamiseks õppeprotsessis.
● Reflekteerib meetodite kasutusvõimalusi ja sobivust enda koolitaja identiteediga ning
õpetatavast erialast lähtuvalt
Erkenning / bewijs van deelname en/of leerresultaten
Koolituse õpiväljundite omandamine on tõendatud ja õppijale väljastatakse tunnistus, kui õppija on
osalenud kõikides auditoorsetes tundides ning sooritanud hindamismeetodid. Hindamisel
mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta
läbitud teemade lõikes.
Deelnamekosten
Ja

Heb je een evenement in gedachten?

Aarzel niet! Klik op de link hieronder en voeg een evenement toe!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?