Overslaan en naar de inhoud gaan
Event Details
9 Mar
2021

На 9 март 2021 г. Националната координационна група за учене през целия живот ще проведе онлайн работна среща

Remote Event
to

На 9 март 2021 г. ще се проведе традиционната работна среща на Националната координационна група за учене през целия живот. Тази година събитието ще бъде в онлайн формат.

Предварителният дневен ред на срещата обхваща пълния спектър от дейности и задачи, свързани с изпълнението на политиките за учене през целия живот и на политиките за учене на възрастни. Независимо от националните функции, които изпълнява групата по отношение на тези политики, темите на събитието ще обхванат ангажиментите на всички институции и организации на всички равнища на управление: национално, областно и местно. В съответствие с установената традиция много от обхванатите в дневния ред теми ще имат актуални развития през цялата 2021 година.

Организаторите предвиждат темите да бъдат представени от:

Валентина Дейкова – председател на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“ и ръководител на Националното звено за подкрепа (НЗП) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE). По-специално се очаква тя да представи предстоящите съвместни дейности във връзка с подготовката на Последващата оценка на въздействието на публичните политики в сектора за учене на възрастни за периода 2014-2020 г., както и структурата на доклада за последващата оценка. Ще бъдат дискутирани и ключовите въпроси, въз основа на които ще бъде проведен процесът на обществено обсъждане. Актуални продукти по тези теми вече са достъпни в EPALE. Това са Методическото указание и Доклада за изпълнение на целите на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 (по състояние към края на 2019 година).

Ваня Тивидошева – държавен експерт в МОН, член на екипите на националния координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и на НЗП на EPALE, ще представи новите тематични фокуси на EPALE, които ще бъдат актуални до края на 2021 година. НЗП вече Ви предостави навременна информация за всички тематични фокуси през 2021 г. както и информация как лесно да участвате в първата онлайн дискусия за 2021 г. 

Жулиян Гочев - държавен експерт в МОН, член на екипите на националния координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни и на НЗП на EPALE, ще информира участниците в събитието за подготовката на основните параметри на предвидените дейности и задачи по области на въздействие в последния План за действие за 2020 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 г.

Събитието се осъществява по Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”, финансиран с подкрепата на Програмата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта „Еразъм +”.

Event Details
Status
As planned
EU projectnr.
Проект № 614188-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-AL-AGENDA „Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни”
Type organisator
Ander evenement
Organiser name
Екипът на националния координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни.
Contactgegevens
Валентина Дейкова - национален координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, v.deikova@mon.bg
Doelgroep
Netwerken & organisaties voor volwassenenonderwijs
Doelstellingen
Проектиране на основните развития във формирането, изпълнението и оценяването на политиките за учене през целия живот и на политиките за учене на възрастни.
Verwachte leerresultaten
Проектирани основни развития на политиките за учене през целия живот и политиките за учене на възрастни.
Erkenning / bewijs van deelname en/of leerresultaten
Неприложимо.
Deelnamekosten
Nee

Heb je een evenement in gedachten?

Aarzel niet! Klik op de link hieronder en voeg een evenement toe!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?