Overslaan en naar de inhoud gaan
Event Details
18 Mar
2021

На 18 март 2021 г. ще се проведе обществено обсъждане на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (версия 1.0)

Remote Event
to

Изпълнителната агенция „Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж“ съвместно с Министерство на образованието и науката организират обществено обсъждане на проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г. (версия 1.0).

С оглед епидемичната обстановка в страната, общественото обсъждане ще се проведе дистанционно, в електронна среда, в реално време на 18 март 2021 г. (четвъртък) от 10:00 ч., чрез платформа Zoom.

Програмата на обсъждането предвижда представяне на проект на Програма „Образование“ 2021-2027 г., който е изготвен от Тематична работна група за разработване на програмата и в него са отразени получените коментари от службите на Европейската комисия, след изпращането му за неформални консултации с тях на 20 октомври 2020 г.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. е на обща стойност 751 270 000 евро, европейско финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ+), като този ресурс е индикативен до одобрение на програмата от страна на Европейската комисия.

Тя насочва подкрепата към всички образователни етапи и е структурирана в 4 Приоритета:

  • Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“;
  • Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“;
  • Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“;
  • Приоритет 4 „Техническа помощ“.

По време на общественото обсъждане ще има възможност за задаване на въпроси и изразяване на становища по проекта на програмата.

Приноси към версията на Програмата са осъществени и от членовете на екипа на националния координатор в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни, както и на екипа на Националното звено за подкрепа на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE).

Event Details
Status
As planned
Type organisator
Ander evenement
Organiser name
Изпълнителна агенция „Оперативна програма наука и образование за интелигентен растеж“
Contactgegevens
Желаещите да участват в общественото обсъждане следва да заявят своя интерес до 15.03.2021 г. на електронен адрес y.bozhilova@mon.bg, като посочат имена, електронна поща и дали желаят да се включат като гражданин или представител на институция/фирма/друго. На заявилите участие ще им бъдат изпратени по електронна поща линк за регистрация и достъп до общественото обсъждане в платформата Zoom и технически инструкции.
Doelgroep
Netwerken & organisaties voor volwassenenonderwijs
Projecten & partnerschappen
Beleidsmakers
Doelstellingen
Обществено обсъждане на един от основните финансови инструменти за развитие на образованието, обучението и ученето през новия програмен период.
Verwachte leerresultaten
Проведено обществено обсъждане.
Erkenning / bewijs van deelname en/of leerresultaten
Неприложимо.
Deelnamekosten
Nee

Heb je een evenement in gedachten?

Aarzel niet! Klik op de link hieronder en voeg een evenement toe!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?