Overslaan en naar de inhoud gaan
News
Nieuws

Leven Lang Ontwikkelen in de Metalektro met behulp van opleidingen ingeschaald in NLQF

Leven Lang Ontwikkelen in de Metalektro met behulp van opleidingen ingeschaald in NLQF

 

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals de energietransitie, circulaire economie, digitalisering, maar ook technologische ontwikkeling, veranderen de manier waarop we leven en werken. Hierdoor veranderen ook beroepen en beroepsvereisten. Soms is een bredere inzetbaarheid nodig of juist een meer specifieke en specialistische toerusting van werknemers. Een leven lang ontwikkelen is steeds belangrijker. Er is grote behoefte aan goed geschoold personeel, terwijl de tekorten op de arbeidsmarkt voor techniek, zorg en ICT enorm oplopen. Continue bij- en nascholing van het zittend personeel om in te spelen op alle veranderingen én een passend scholingsaanbod voor zij-instromers zijn daarom van groot belang.  

Om hierop in te spelen heeft de Vereniging Technische Bedrijfstakscholen (VTB) in de metalektro in 2018 een start gemaakt om zich – naast het opleiden van jongeren in het mbo – te gaan richten op het opleiden van werkenden. In 2018 heeft de VTB subsidie ontvangen van A+O Metalektro voor het ontwikkelen van vijf opleidingen gericht op het opleiden van werkenden. 

“De doelstelling van de vereniging is om óók partner te zijn in het om-, her- en bijscholen van huidig en toekomstig personeel. Dat wil concreet zeggen dat de aangesloten bedrijfstakscholen van de vereniging, branche specifieke (incompany) maatwerkopleidingen aanbieden op diverse locaties in Nederland.”, aldus Richard Baauw, coördinator van dit project en manager Onderwijsontwikkeling bij Tetrix Techniekopleidingen, één van de aangesloten bedrijfstakscholen.  

“We hebben in dit project vijf opleidingen ontwikkeld die inspelen op behoefte van de branche en inspelen op ervaringen van beroepsbeoefenaren. Het was heel belangrijk input op te halen bij de ‘gebruikers’. Zij werken dagelijks in de praktijk, met technieken die daadwerkelijk worden toegepast. En zij kunnen duidelijk aangeven waar ze tegenaan lopen in de praktijk en wat ze nodig hebben. Daar spelen deze opleidingen op in, namelijk gerichte bij- en nascholing van werkenden. Om het leren – naast het werken - behapbaar te houden, bedraagt de inspanning om deze opleiding te behalen 240 uur. Dit betreft theorie-en praktijklessen, maar ook veel oefenen en opdrachten doen op de eigen werkplek.” 

Het ontwikkelen en inschalen van de opleidingen verliep steeds in zes stappen, waarbij per opleiding één van de aangesloten bedrijfstakscholen het voortouw nam in de ontwikkeling 

 • Stap 1: Ophalen input bedrijfsleven over de inhoud en de vorm van de opleidingen. 
 • Stap 2: Formuleren van leeruitkomsten.
 • Stap 3: Ontwikkelen en vaststellen van examen. 
 • Stap 4: Ontwikkelen van lesmateriaal.
 • Stap 5: Voorbereiden en indienen van een inschalingsverzoek.
 • Stap 6: Implementatie bij de andere bedrijfstakscholen.

De bedrijfstakscholen hebben het aanbod gezamenlijk ontwikkeld, inclusief alle benodigde materialen en een afsluitend examen. Hierdoor komt er meer gelijkheid en herkenbaarheid in het opleidingsaanbod in de metalektrobranche, door heel Nederland. Baauw: “Omdat alle leden dezelfde doelen voor ogen hebben kunnen we veel kracht halen uit een uniform aanbod. En om voor werknemers, bedrijven en de sector méér waarde toe te kennen aan het behalen van een dergelijke opleiding, heeft de VTB besloten om deze opleidingen te laten inschalen in het NLQF. Hiermee krijgen de opleidingen een landelijk erkende niveau-aanduiding en zijn zij qua niveau vergelijkbaar met andere opleidingen.”

Met de subsidie ontwikkelde de VTB vijf opleidingen, gericht op mechatronica, service & onderhoud en constructie. Het project voor de ontwikkeling van onderstaande vijf opleidingen is gereed en de opleidingen zijn inmiddels ingeschaald. 

 1. Onderhoud mechatronische systemen NLQF niveau 3
 2. Industriële Automatisering NLQF niveau 3
 3. Service & onderhoud pompen en motoren NLQF niveau 3
 4. CNC Kanten NLQF niveau 3
 5. Lasrobotprogrammeur NLQF niveau 4

A+O Metalektro vond dit ook een goed initiatief en een interessante pilot. Marion Steinbuch, projectleider bij A+O Metalektro: “Dit past goed bij de doelstelling van A+O Metalektro om te zorgen dat werknemers gemotiveerd en inzetbaar blijven gedurende hun hele loopbaan. Het is onze missie om opleiden, ontwikkelen en groei in de sector te bevorderen. ‘Duurzaam Meedoen’ is van belang voor de sector, individuele bedrijven en werknemers. De beoogde opleidingen van de vereniging mét een erkend niveau kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Daarom verleende A+O Metalektro subsidie aan de VTB. ”

Baauw: “De wens van de vereniging is om de komende jaren verder te gaan met het ontwikkelen van NLQF ingeschaalde opleidingen, om het leren voor werkenden blijvend te faciliteren. De vereniging wil de komende twee jaar nog zeven extra opleidingen ontwikkelen en laten inschalen, verdeeld over de diverse vakgebieden.” 

Login (0)

Wil je een artikel schrijven?

Aarzel niet!

Klik op de link hieronder en plaats jouw artikel!

Laatste discussies

EPALE Discussie: Wat kunnen we doen om de volwasseneneducatie beter te maken voor mensen met een beperking?

In juni richt EPALE de schijnwerpers op hoe mensen met een beperking kunnen bijleren. We horen graag van jou hoe we volwasseneneducatie voor mensen met een beperking kunnen verbeteren. De schriftelijke discussie (in het Engels) zal plaatsvinden op 8 juni om 14 uur (CEST).
Meer

Vindt u het ook jammer dat de volwasseneneducatie nauwelijks bijdraagt aan het nieuwe decreet voor duaal leren?